دفاع همچنان باقیست
11 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

✅ #دفاع_مقدس همچنان باقیست؛

اگرچه نوع آن از نظامی به فرهنگی سیاسی اقتصادی تغییر کرده است.

هفته دفاع مقدس، یادآور ایثارگری رزمندگان و جانبازی #شهیدان است که مظهر اقتدار ایران هستند.

بنابراین، ارزشهای #دفاع_مقدس باید زنده بماند تا روحیه دفاع از دین و میهن در جوانان موج بزند.

پس پاک کردن یاد و نام #شهیدان از صحنه کوچه و خیابان، حرکتی منافقانه و ضد انقلابی است

احمد سعیدی

#کوچه_شهید

#دفاع_مقدس

#هفته_دفاع_مقدس

🇮🇷@fasle57