اسباب و عوامل موثر در طول عمر
20 بازدید
موضوع: علوم تربیتی

عوامل مؤثر در طولانی شدن عمر

1.نیکی با دیگران بخصوص خانواده

2.خوشحال کردن والدین

3.حسن نیت و خوش سخن بودن

4.صله رحم کردن

5.احترام به سالخوردگان

6.نماز شب خواندن

7.شستن دست قبل و بعد از غذا

8.مردم آزاری نکردن

9.شاداب وضو گرفتن

10.درختان را قطع نکردن

11.توجه به سلامتی جسمی

12.آرام غذا خوردن

13.جمعه ناخن گرفتن

14.انجام غسل روز جمعه

15.رعایت عدالت

16.کفش راحت و خوب پوشیدن

17.نماز خواندن در مسجد سهله

18.دوری از شر و بدی

19.همیشه طاهر و با وضو بودن

20.زیارت امام حسین علیه السلام

21.اهل گذشت بودن

22.رکوع و سجده را طول دادن

23.خوب صبحانه خوردن

24.سیب خوردن ناشتا

25.حمام با آب گرم

26.به پهلوی چپ خوابیدن

27.صبور بودن در برابر مشکلات

28.صدقه دادن

29.مقروض نشدن

30. نیکی کردن به دیگران