نتیجه مکر دشمن + جهل مردم
38 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

نتیجه مکر دشمن + جهل مردم

نتیجه مکر دشمن + جهل مردم

خانه نشینی امام منصوب از جانب خدا

شکست «علی» در یک قدمی پیروزی

تحمیل صلح و سازش بر «امام حسن بن علی»

کشتن فرزندان پیامبر توسط پیروان دروغینش

و......

کشتن و سوزاندن بسیجی حافظ جان مردم در فتنه 88 ایران

کشتن و سوزاندن فرمانده حشدالشعبی (بسیج) در فتنه 98 عراق

به ایرانی میگویند پول شما را میبرند عراق و سوریه!

به عراقی میگویند پول شما را ایرانیها میبرند!

راه پیشگیری فتنه مجدد در ایران:

کار و تلاش مضاعف مسئولان جهت بهبود معیشت مردم.

آگاهی بیش از پیش مردم نسبت به برنامه دشمنان.

افشای رابطان «زم» قبل از اغفال و فریب مردم.

پاسخگویی سریع و صریح به مطالبات اصناف مختلف.

شفاف سازی سریع نسبت به شبهات و شایعات.

حمایت از مردم عراق و لبنان و  البته حفاظت از ملت ایران.

احمد سعیدی

#فتنه

#فریب

#بصیرت

🇮🇷@fasle57