درس‌های خداشناسی از دعای چهارم اعمال مشترک ماه رجب
12 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

درس‌های خداشناسی

از دعای چهارم اعمال مشترک ماه رجب

صادره از امام زمان علیه السلام

اللَّهُمَّ یَا ذَا الْمِنَنِ السَّابِغَهِ وَ الْآلاَءِ الْوَازِعَهِ وَ الرَّحْمَهِ الْوَاسِعَهِ وَ الْقُدْرَهِ الْجَامِعَهِ....

اى خداى صاحب عطاها و رحمت و نعمت‌های گوناگون فراوان بى ‏پايان

ای خدای صاحب قدرت كامل بر هر چيز

ای خدای صاحب نعمت‌های بزرگ و موهبت‌هاى سترگ

ای صاحب بخشش‌هاى نيكو و عطاهاى عظيم

اى خدايى كه وصفت به مثال در نيايد

ای خدایی که مانندى بر او تصور نشود

ای خدایی که به هيچ قدرتى مغلوب نگردد

ای خدایی که خلق كردى و روزى دادى

ای خدایی که الهام كردى و نطق دادى

ای خدایی که ابداع كردى و شروع به آفرينش كردى

ای خدایی که مقامت بالا و برتر است

ای خدایی که امور را نيكو تقدير كردى

ای خدایی که هر صورتی را محکم نگاشتى

ای خدایی که هر احتجاجی را به آخر می رسانی

ای خدایی که هر نعمتی بخشيدى فراوان دادی

ای خدایی که هر عطايی کردی افزون دادی

ای خدایی که جود و بخششت افزون از حد است

ای خدایی که عزتت به مقامی از  بلندى رسیده كه چشم‌هاى بيناى دل بدانجا نرسد

ای خدایی که لطفت آنقدر نزديك است كه در قوه فكرها خطور نكند

ای خدایی که در پادشاهی جهان، یکتایی، پس کسی با تو معارضه نکند

ای خدایی که در نعمت بخشى، بى مانندى كه ضدى ندارى

ای خدایی که در بزرگى تو، عقول عالى متحيرند

ای خدایی که صاحبنظران از درک پایین ترین مرتبه عظمت تو عاجزند

ای خدایی که چهره سرآمدان عالم پيش هيبت تو متواضع اند

ای خدایی که  گردن جهانیان در مقابل عظمت تو خاضع اند

ای خدایی که دل‌هاى خلق از ترس تو هراسان است

ای خدا از تو درخواست دارم....

به حق اين ستايش كه لايق غير تو نيست

به حق آنچه وعده دادى و بر خود لازم كردى كه به دعا كنندگان با ايمانت عطا كنى

و به حق آنچه اجابت دعا را بر خود ضمانت كردى

اى شنواترين شنوندگان

اى بيناترين بينايان عالم

ای سريع‌ترین حساب کنندگان

اى صاحب اقتدار كامل

درود فرست بر محمد خاتم پيغمبران و بر اهلبيت او

و در اين ماه بهترين قسمت و تقدیر و قضا را نصيب من گردان

زندگی ام را با وسعت و فراوانى  مقرر کن

مرگ مرا با سرور و نشاط قرار ده

سؤال و جواب در عالم برزخ را تو خود متصدى نجاتم باش

نكير و منكر را از من دفع كن

فرشته بشارت را به چشم من بنما

طريقم را به سوى بهشت و رضوانت قرار ده

زندگاني ام را با خوشی و پادشاهی بزرگ قرار ده

و بر محمد و آلش درود بسيار فرست