کتاب: «زیارت ناحیه مقدسه»
10 بازدید
موضوع: علوم حدیث

کتاب «زیارت ناحیه مقدسه یا اشکواره مهدوی» متن و ترجمه زیارت نامه امام حسین علیه السلام است که از ناحیه مقدس امام زمان علیه السلام صادر شده است.

در این کتاب به گزارشی مختصر از سند و منابع زیارت ناحیه مقدسه اشاره شده است.

کتاب اشکواره مهدوی، در موسسه تبلیغ و انفاق امام زمان علیه السلام تهیه و تنظیم شده و توسط انتشارات صبح امید یاران در سال 1393 چاپ گردیده است.


    فهرست مطالب کتاب:

 مقدمه   7

 دعاى سلامتى امام زمان عليه السلام   10

 گزارشى از زيارت ناحيه مقدسه   11

 سند زيارت ناحيه مقدسه   12

 منابع زيارت ناحيه مقدسه   17

 متن و ترجمه زيارت ناحيه مقدسه   19

 نماز زيارت و قنوت مخصوص آن   57

 دعاى فرج امام زمان عليه السلام   64