کتاب: متن و ترجمه حدیث عنوان بصری
8 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

کتاب «عنوان بصری» که متن و ترجمه حدیث عنوان بصری  را در بر دارد، در موسسه تبلیغ و انفاق امام زمان علیه السلام در سال 1394 تهیه و تنظیم نمودم که توسط انتسارات صبح امید یاران و با هزینه موسسه مذکور در چند نوبت چاپ گردیده است.

حدیثی اخلاقی و سلوکی است با مظامین عالی که امام صادق علیه السلام به سالکان راه الهی ارائه داده اند و همیشه مورد توجه بزرگان عرفان و اخلاق بوده و بر همراه داشتن همیشگی و قرائت هر روز آن سفارش نموده اند.