کتاب: فضایل منتظران و اسرار آن
13 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت

«فضایل منتظران و اسرار آن»

کتاب «فضایل منتظران و اسرار آن» را در موسسه تبلیغ و انفاق امام زمان علیه السلام در سال 1395 تهیه و تنظیم نمودم که توسط انتسارات صبح امید یاران و با هزینه موسسه مذکور چاپ گردیده است.

ویژگی های این کتاب و اینکه یک منتظر چه فضایلی دارد و چرا به این فضیلت ها می رسد، در فهرست آن قابل مطالعه است:

فهرست مطالب کتاب:

گفتار اول: فضایل منتظران

 1. منتظران ظهور عجیب ترین مومنان

 2.  منتظران ظهور برترین مردم هر روزگار

 3.  منتظران ظهور اولیاء الله اند

 4. منتظران ظهور همانند شهید راه خدا

 5. منتظران ظهور و اجر هزار شهید

 6. منتظران ظهور از اصحاب قائم

 7. منتظران ظهور از همراهان قائم

 8. منتظران ظهور مجاهد و شهید همراه پیامبر و امام

 9. منتظران واقعی داعیان الی الله

 10. منتظر ظهور در حظیرة القدس

 11. انتظار فرج محبوبترین عمل

 12. انتظار فرج برترین عمل

 13. انتظار فرج برترین عمل شیعه

 14. انتظار فرج برترین عبادت

 15. انتظار فرج و اعظم فرج

 16. منتظران فرج برترین مجاهدان

 17. منتظران ظهور رفیقان پیامبر

 18. منتظران ظهور به امن و امان رسیدگان

 19. منتظران ظهور مومنان به غیب

 20. منتظر ظهور عضو حزب الله

 21. منتظر ظهور، هم درجه با امیرالمؤمنین!/ 26

 22. منتظران ظهور، همانند شمشیرزنان رکاب پیامبر!/ 27

 23. منتظران ظهور و برترین ثواب های الهی!/ 28

 24. منتظران ظهور، دفع بلا و نزول باران به سبب ایشان!/ 28

 25. منتظر قائم، از اهل بیت و همراه آنان!/ 29

 26. مؤمن منتظر و تشیّع مقبول! / 30

 27. منتظران ظهور، خوشا به حالشان!/ 30

 28. منتظر ظهور، مدافع پیامبر!/ 31

 29. منتظران ظهور، برادران پیامبر!/ 31

 30. منتظران ظهور و ثواب تصاعدی و پنجاه برابری؛/ 32

 31. منتظران ظهور، مقرّبان خدا؛/ 33

 32. منتظران واقعی، برگزیدگان؛/ 34

 33. منتظران ظهور، امتحان شدگان؛/ 35

 34. منتظران ظهور، به فرج رسیدگان؛/ 35

 35. منتظران از دنیا رفته، همانند شمشيرزن در راه خدا؛/ 36

 36. منتظران فرج، معطران زمین و درخشندگان آسمان؛/ 36

 37. منتظران ظهور، كمياب تر از كبريت احمر!/ 37

 38. منتظر ظهور و مقام شب زنده داری؛/ 38

 39. منتظر واقعی، اهل بهشت است؛/ 38

 40. منتظران ظهور و ثواب اعمال!/ 41

 41. گفتار دوم

 42. اسرار فضیلتها- 45

 43. سرّ اول: دوران غیبت، دوران دوری از امام علیه السلام ؛/ 47

 44. سرّ دوم: دوران انتظار و اتصال امت و امام در مکتب شیعه؛/ 48

 45. سرّ سوم: انتظار ظهور همراه با اعتقاد و عمل به اصول اساسی دین؛/ 49

 46. سرّ چهارم: دوران انتظار، وعده خدا به صالحان؛/ 49

 47. سرّ پنجم: انتظار، موجب آرزو و امید به آینده روشن؛/ 50

 48. سرّ ششم: انتظار، عامل سازندگی و پویایی؛/ 50

 49. سرّ هفتم: انتظار و مقایسه آن با جهاد؛/ 51

 50. سرّ هشتم: انتظار و سختی دوران غیبت؛/ 51

 51. سرّ نهم: فضایل منتظران، نتیجه وظایف منتظران؛/ 53

 52. سرّ دهم: فرهنگ مهدوی، فرهنگ اسلامی؛/_

احمد سعیدی