جنگ اراده ها
11 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

✅ جنگ اراده ها❗️


◀️ جنگ اراده ها یعنی اراده کنی که نترسی و مقابل دشمن بایستی؛

◀️ بدانی و باور داشته باشی که کمتر از دشمنت نیستی

◀️جنگ اراده ها یعنی با یک قایق در مقابل ناو جنگی بایستی تا او از رو برود

◀️جنگ اراده ها یعنی با دو تا قایق در مقابل چند ناو جنگی بایستی و نترسی تا او فرار کند

✅ اگر ایمان و اراده و روحیه باشد، یک سرباز با چماق می ایستد و سربازی که روحیه ندارد، با ابزار جنگی فرار می کند.

👌 البته پشتوانۀ جنگ اراده ها، ایمان به خدا، توکل و اقدام بموقع و مقاومت همه جانبه است،

🌸 و اینگونه عمل کردن، به دنبالش پیروزی صددرصدی است.
#شیطان_بزرگ
🌸ما امريكا را زير پا می گذاریم. 
✍️احمد سعیدی
#جنگ_اراده_ها
#سپاه_پاسداران
#نفتکش
راه پیوستن به کانال 👇 
🇮🇷 @fasle57