خدا چی نداره!
48 بازدید
تاریخ ارائه : 7/13/2013 3:25:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

معمولا رسم است که اگر کسی به دیدن کسی می رود برایش هدیه ای می برد؛ اگر از کسی تقاضایی داشته باشد باز چیزی برایش می برد؛ اگر کسی به او نیکی کرده باشد دوست دارد به نوعی تلافی کند وجواب دهد؛ البته در این بین سعی می کند چیزی ببرد که او  ندارد و یا از همه بیشتر دوست دارد. حال که خدا این همه به ما خوبی کرده، چگونه تلافی کنیم؟

او که ما را به مهمانی دعوت کرده، چه برایش ببریم؟ خدا چه چیزی دوست دارد؟

خلاصه اینکه خدا چه ندارد تا برایش ببریم؟؟

اگر کسی بخواهد علم و دانش و دکترا و اجتهاد خودش را ببرد، خدا که عالم و علیم مطلق است نیازی به علم ندارد!

اگر کسی بخواهد پست و مقام و ثروت ببرد، خدا که مالک تمام آسمان ها و زمین است و فرمانروای مطلق جهان است!

گوشه ای از جواب این است که کبریایی خدا همه جا را پر کرده است؛ خدا کبیر است، تکبر دارد، متکبر است، جبار است، غنی و بی نیاز است، غیور و غیرتمند است... اما

آری اما یک چیز ندارد و آن نداری و نیاز است، دل شکستگی است، فقر و بی چارگی است،

خدا دوست دارد که ما نیاز و قلب شکسته و فقر و نداری خود را به درگاهش ببریم.

اگر با چنین حالتی به درگاهش برویم، خوشحال می شود و هر چه از او تقاضا کنیم حتما اجابت خواهد کرد.

و براستی که ای خدایا من! تو چقدر بزرگی و من چقدر کوچک و حقیر و فقیر و نیازمند به تو هستم، خدایا دستم را رها نکن، آمین