روزه پسر شش ساله!
36 بازدید
تاریخ ارائه : 8/3/2013 11:28:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

  شب قدر بود،  21 ماه رمضان پارسال، سحري خورديم و خوابيديم. امير علي هم امشب سحري خورد، البته او روزه نمي گيرد؛ زيرا فقط شش سالش مي باشد.

سحري خورد و خوابيد، اما چون ديشب مراسم احيا را در حرم بوديم و نخوابيده بود، حالا حسابي خواب است.

ظهر شد؛ ولي هنوز خواب است، بعد از ظهر شد، نه، فقط مي غلطد،...  به هر حال بيدار شد، ولي حرفي از خوردن نزد؛....

نزديك غروب گفت: مامان صبحانه!

منم چون ديدم چيزي به افطار نمانده يه جوري سرگرمش كردم، گفتم: صبر كن الان مي خواهيم سفره پهن كنيم با هم افطار و شام بخوريم. او هم هيچ نگفت، حتي نگفت آب مي خواهم.

سفره پهن شد،...

اذان مغرب به افق شهر مقدس قم، و اميرعلي سعيدي هم روزه اش را افطار كرد؛

البته روزه بدون نيت! ولي خدا بزرگ تر از آن است كه ما فكر مي كنيم....

تذكر:

از همينجا مي توان جواب اين سؤال را داد كه دختران 9ساله كه  به سن تكليف مي رسند و نمي توانند روزه بگيرند چه كنند؟

جوابش اين است كه براي همه عبادتها يكسري شرايط عمومي هست و برخي هم اختصاصي؛ از جمله شرايط عمومي تكليف، «قدرت» است؛ يعني همانطور كه بالغ بودن شرط است، قادر بودن هم شرط است،  همانطور كه عاقل بودن شرط است، يكي از شرايط هم قدرت است؛ يعني اگر مي تواند، پس اگر نمي تواند تكليفي بر او نيست و لازم نيست بگيرد.

البته براي رسيدن به اين قدرت ممكن است مقدماتي لازم باشد كه اگر فراهم شود زودتر و بهتر حاصل مي گردد؛ مثلا غذاي مناسب، استراحت كافي و طولاني، ....

نكته ديگر اينكه ممكن است كسي در اين روزهاي طولاني و گرم، قدرت نداشته باشد اما زمستان مي تواند، يا هر روز نمي تواند اما يك روز در ميان مي تواند.

بنابراين شرط قدرت از شرايط مهم تكليف است و اين هم به فهم خودش مي باشد، نه اطرافيان؛ يعني اگر خودش احساس مي كند كه مي تواند بگيرد، بايد روزه بگيرد.

احمد سعيدي