قدس، قلب جهان اسلام
21 بازدید
تاریخ ارائه : 8/1/2013 1:48:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

  شهر قدس و بيت المقدس و مسجد الاقصي اگر چه از نظر جغرافيايي در حاشيه كشورهاي اسلامي قرار دارد؛ ولي از جهتي در قلب جهان اسلام و در قلب تك تك مسلمانان جهان قرار گرفته است.

چندين سال است كه امت اسلام به جهت شيطنت مشترك امپرياليزم و صهيونيزم و همه شيطان هاي ريز و درشت دنيا در غم جانكاهي فرو رفته است.

وحشي هاي مدرن قرن بيستم، با حمايت دولت هاي نا اهل و نامسلمان و سازمان هاي بين المللي بر سر ملت مظلوم فلسظين هجوم بردند، بسياري را قتل عام كردند، اموال آنان را غارت و سپس بقيه را از خانه و كاشانه و سرزمين خود آواره كردند.

چرا و به چه جرمي؟

هنوز هيچ كسي جواب اين سؤال ساده را نداده است، كساني كه براي كشته شدن يك حيوان داد از حقوق بشر و آزادي مي زنند، ميليون ها مسلمان را انسان نمي دانند!

پس چه بايد كرد؟

بايد قيام كرد؛

بايد فرياد زد؛

بايد راه افتاد...

آري اگر همه مسلمانان بپاخيزند و بر عليه اشغالگر فرياد بزنند، امت اسلام از اين زخم كهنه التيام خواهد يافت.

هجوم به يك كشور و ملت مسلمان و اشغال آن، چيزي نيست كه بتوان در قبال آن سكوت كرد، وظيفه هر مسلمان است كه بر سر دشمن داد بزند.

اين فرمايش خدا و دستور پيامبر و همه امامان و همه آزادگان است....

كه اينك در اين كلام امام خميني عزيز خلاصه شده است كه آخرين روز جمعه ماه رمضان، روز قدس است، روز اسلام است، روز پيامبر است، بايد همه بيايند و اين ننگ و زخم را از پيكره امت اسلام پاك كنند.

و بدانيم كه اين راهپيمايي ها و قدم زدن ها تاثير دارد.

پس ما همه خواهيم آمد و مظلومان را تنها نخواهيم گذاشت كه اين سفارش اولين امام ما اميرمومنان عليه السلام است: دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد.

به اميد نجات قبله اول مسلمانان؛ و اين روز خيلي دور نيست.