تولدت مبارک!
48 بازدید
تاریخ ارائه : 8/1/2013 2:05:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

تو كه سه شب قدر را احيا گرفتي و با خدايت راز و نياز نمودي، به گناهانت در نزد خدا و با قلب شكسته اعتراف كردي، اظهار پشيماني نمودي، تصميم گرفتي كه ديگر معصيت خدا نكني،... مژده پيامبر خدا را بشنو كه  از ايشان نقل كرده اند:

هر كسي در شب قدر از روي ايمان واخلاص، به قيام و عبادت بپردازد، همه  گناهان گذشته او بخشيده و پاك مي شود و همانند روزي مي شود كه گويا تازه از مادر متولد شده است.

و به شما كه اين توفيق را داشته ايد تبريك مي گوييم.

پس بايد كوشيد كه اين حال خوش و اين پاكي و طهارت را در خود حفظ كرد؛

بايد مراقب هواي نفس و شيطان بود؛

بايد هميشه در ياد و ذكر خدا باشيم؛

از او استمداد كنيم تا زندگي سالم و پر از خير و بركت و دور از هرگونه گناه و خطا داشته باشيم.