فطر و فطرت و افطار و فطریه
236 بازدید
تاریخ ارائه : 8/8/2013 2:45:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

 کلمه فطر و افطار معمولا در مقابل امساک بکار می رود و امساک به معنای خودداری و خودنگهداری است. شخصی که به فرمان خدا می خواهد روزه بگیرد از اول اذان صبح تا اذان مغرب از آنچه که خدا وپیامبرش فرمودند و موجب بطلان روزه می شود امساک می کند.

لغت فطر به معنای شکستن و شکافتن و دو نیم کردن و گشودن روزه است و البته فطرت نیز از همین معنا گرفته شده لکن در فطرت معنای پاکی و طهارت نیز لحاظ شده است. کلمه فطر ثلاثی مجرد است و کلمه افطار ثلاثی مزید آن می باشد.

کسی که از مبطلات روزه امساک می کند در حال روزه است و اگر از این امساک خود دست بردارد یعنی روزه خود را شکسته دو نیم کرده و آن را گشوده است.

پس از یک ماه امساک و روزه داری وقتی ماه شوال دیده می شود گویا کل این ماه را روزه بودیم و حالا کل امساک برداشته شده پس فطر و افطار آغاز می گردد.

اما چرا عید؟

گفتیم فطر و فطرت تقریبا از یک معنا گرفته شده یعنی آنگاه که انسان خلق و اختراع می شود از یک قطره شروع می گردد شکافته می شود و رشد می کند البته که در ابتدا پاک و طاهر نیز می باشد. اینک پس از یک ماه ضیافت الهی و پاک شدن انسان؛ جا دارد که به شکرانه این طهارت و بندگی عید و جشن گرفته شود؛ لباس نو بپوشند؛ به یکدیگر تبریک بگویند و البته عیدی هم بدهند که به آن فطریه می گویند.

فطریه؟

این خبر رسول صادق از قرن ها پیش است که فرمود روزه بگیرید تا سالم بمانید.

و حالا پزشکان به راز روزه برای سلامتی انسان پی برده اند. خدا روزه را بر ما واجب کرده است؛ اما این عبادت نیز مانند تمام واجبات و محرمات الهی منافع آن تماما به خودمان بر می گردد.

در پایان یک ماه روزه داری حالا که هم سالم شدیم و هم پاک؛ چه بهتر که عید بگیریم و عیدی بدهیم و به همین جهت نام اصلی آن زکات است زکات فطره؛ یعنی زکاتی که بر بدن انسان واجب شده؛ در مقابل زکاتی که بر اموال بخصوصی مانند گندم و جو و خرما.... واجب می شود.

کسی که شغل و درآمد معمولی دارد و محتاج نیست باید زکات فطره خود و افرادی که تحت تکفل و نان خور او محسوب می شوند را بپردازد.

شرایط و زمان و مبلغ فطریه و گیرنده فطریه... در رساله های مراجع معظم تقلید بیان شده است که هر کسی باید به مرجع خود رجوع کند.

عید فطر بر همه روزه داران مبارک