بهداشت، سلامت و اسلام
36 بازدید
تاریخ ارائه : 8/20/2013 5:03:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

اینکه گفته می شود  اسلام، دین دنیا و آخرت است، حرفی واقعی وجدی است؛ اسلام برای انسان از قبل از تولدش تا بعد از مرگش در تمام جوانب برنامه دارد، قانون و حکم دارد. یکی از این موارد، امور مربوط به بهداشت و سلامت جسم انسان است؛ در این قسمت، هم برنامه های مستقیم مربوط به بهداشت دارد و هم برنامه های غیر مستقیم. ما فعلا با برنامه های مستقیم آن کاری نداریم که بسیار بجا و کارشناسانه و مفصل است: کی غذا بخوریم، چقدر بخوریم، چگونه بخوریم، .... معرفی داروها و گیاهان دارویی....، نحوه درمان دردها ....

اما برنامه های غیر مستقیم بهداشتی که اعمال عبادی  اسلام است، به نوعی تنظیم شده که به سلامت جسم و جان او هم توجه شده است. از جمله می توان به خود نماز اشاره کرد که عبادی ترین اعمال است، انواع نمازهای واجب و مستحب، نماز های نافله، نماز شب، ونمازهای هر روز، نمازهای شبهای ماه مبارک، نمازهای هر یک از امامان علیهم السلام و .... تمام اینها همراه با حرکاتی است که اگر صحیح انجام گیرد، چه فوایدی برای بدن انسان دارد؛ مثلا نحوه به رکوع رفتن، چگونگی در رکوع بودن، نحوه به سجده رفتن که اول دست ها را به زمین بگذارند، چگونه از زمین بلند شوند که باز دست ها آخرین عضو باشد که از زمین کنده می شود.

یا نماز شب را درنظر بگیرید که در آن لحظه از شبانه روز انجام می گیرد چقدر سفارش شده وچقدر فایده دارد. در خبری می خواندم که یک کارشناس گفته بود حرکاتی شبیه نماز در آن هنگام سحر چه مقدار برای بدن مفید است. برای همین است که آن عارف فرمود: اگر دنیا می خواهید نماز شب بخوانید و اگر آخرت می خواهید نماز شب بخوانید.

چقدر به سجده طولانی سفارش شده، این عمل چه اثری بر مغز انسان می گذارد؟

هشت رکعت نماز مستحبی در کنار نماز ظهر، هشت رکعت برای نماز عصر.....

روزه را بنگرید، با آن همه خواص بهداشتی اش؛

همچنین سفارش به انواع غسل ها در زمان های متعدد را توجه کنید؛ آن هم برای انسان های آن زمان که شاید هفته ها هم به فکر استحمام نبودند.

شب زود خوابیدن و سحر زود بیدار شدن؛

و خلاصه اینکه:

«النظافة من الایمان»

آری این تابلوی اسلام است که نظافت از ایمان و نشانه آن است.

و در این مورد سخن بسیار است....