این است اسلام آمریکایی!
34 بازدید
تاریخ ارائه : 9/3/2013 8:18:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

خدا رحمت کند امام خمینی را، خدا بر درجاتش بیفزاید، این که می گویند مؤمن با نور خدا می بیند یعنی این؛ او از سال ها پیش اسلام را به اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی تقسیم کرده بود. برخی از کوته نظران به این سخن ایراد می گرفتند که مگر می شود اسلام هم آمریکایی شود!

حالا مثل روز روشن ببینند که چگونه یک کسی که خود را مسلمان می داند ، از یک کافر تقاضا می کند که مسلمانان دیگر را بکشد، چطور کسی که خود را عرب می داند از اروپایی و آمریکایی می خواهد که یک کشور عربی را اشغال کند، کشوری که در خط مقدم دارد به نمایندگی از همه عرب ها و مسلمانان با دشمنان می جنگند آیا سزاوار چنین برخوردی از طرف مسلمان است!

از عجایب روزگار ماست که یک کشوری به دین و ملت اسلام حمله کرده و آن را اشغال و ویران نموده، برخی به جای اینکه از مجاهدان و مقاومان حمایت کنند ، با متجاوزان و اشغالگران، همدست می شوند!

ای مسلمان! پس تولی کفار که این همه قرآن و سنت بر آن نهی کرده چه می شود؟

چرا اسم خود را مسلمان گذاشتید؟

البته که باید به اسم اسلام به جنگ با اسلام رفت؛ این مکر و فریب استکبار است که دامن برخی از ساده لوحان عرب را گرفته است ؛ چه عربستان و چه قطر و غیره و البته ترکیه نیز!

مردم مسلمان عربستان در آینده تاریخ چه جوابی خواهند داشت؟ چقدر سکوت؟

آیا به صرف اینکه چند روزی از پول های باد آورده نفت را بین ایشان تقسیم کنند کافی است؟

نادانی تا کجا؟

مسلمان شهادت طلبی که باید بر ضد صهیونیست اشغالگر و غارتگر قیام کند و به شهادت برسد، او را با برادر مسلمان خود درگیر کرده اند!

چرا عرب ها به خود نمی آیند؟ چرا نمی نگرند که در کشورهایشان چه می گذرد؟ در عراق به گونه ای، در سوریه آن گونه، در بحرین، در مصر، و در سایر کشورهای مسلمان که چطور استکبار جهان خوار آنان را به خود مشغول کرده است ، به جنگ یکدیگر انداخته ، خودشان آرام نشسته اند و از سود اسلحه و کشتار مسلمانان، بر مسلمانان می خندند!

خدایا خودت مسلمانان را آگاهی ده تا از این همه خفت و خواری نجات یابند.