انواع تعاونی ها
57 بازدید
تاریخ ارائه : 10/27/2013 9:46:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

از آنجا که عقل بشری درک می کند که دست جمعیت بلند است و با همکاری و همفکری، زودتر و بهتر به مقصود خود می رسد، در همه دنیا از جمله ایران خودمان متعارف است که در گوشه گوشه  کشور هر تعداد افرادی که به جهتی با هم وابستگی و علقه ای دارند، با هم یک تعاونی را تشکیل می دهند.

تعاونی یعنی همکاری یک عده معین و مخصوص برای رسیدن به یک هدف مشترک.

آنان که خانه و سر پناهی ندارند، داشته های مختصر خود را روی هم می گذارند و برای اینکه دولت هم به ایشان کمک کند، یک «تعاونی مسکن» تأسیس می کنند و به ثبت می رسانند.

برخی به دنبال «تعاونی مصرف» می روند و بعضی هم «تعاونی تولید» درست می کنند.

عده ای از کشاورزان برای فروش محصولات خود در « تعاونی کشاورزان» گرد هم می آیند و بعضی هم در «تعاونی فرهنگیان».

خدا هیچ گاه نفرموده که چنین تعاونی هایی را درست کنید؛ ولی چون مردم فواید فوری آن را درک می کنند و اینکه زودتر و بهتر به مقصد می رسند، به این کار مبادرت می ورزند و خیلی هم خوب است و هم عقلایی.

اما یک نوع تعاونی هست که خدا دستور به تشکیل آن داده است؛ ولی در بین این همه تعاونی خودساخته مردمی، یا جایی ندارد و یا بسیار کم رنگ است.

کدام تعاونی؟ «تعاونی تقوا».

این دستور صریح خداوند متعال در قرآن کریم است که فرموده: ای مردم «تعاونی تقوا» تشکیل بدهید، تعاونی نیکویی درست کنید، با هم جمع شوید و برای رسیدن به تقوی به یکدیگر کمک کنید، برای رسیدن به خیر و نیکی به همدیگر یاری دهید.

قرآن کریم می فرماید:

 تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ ؛ (سوره مائده آیه 2)

برای امر به معروف، تعاونی درست کنید، برای حجاب تعاونی تشکیل دهید، برای ترویج نماز، روزه، خمس، زکات.....

این دستور خداست، شیطان هم در آن سوی دیگر به یارانش فرمان می دهد که تعاونی تشکیل بدهید، تعاونی گناه، تعاونی فساد، تعاونی دشمنی و کینه و حسد ووووو

به همین علت است که می بینیم باندهای تبهکاری فراوانی در گوشه گوشه جهان توسط فاسدان تشکیل می شود، در یکی از خبرها آمده بود که 33 هزار باند تبهکاری، خواب را از چشم پلیس آمریکا ربوده است.

لذا قرآن فرموده شما در چنین تعاونی هایی شرکت نکنید:

وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان‏؛ (سوره مائده، آیه 2)

البته مراد از این تعاونی ها این نیست که حتماً شرکت یا سازمان یا نهادی تشکیل بدهند؛ بلکه همینکه اگر زمینه کار خیر را هم برای هر کسی فراهم کند، کمک کند، راهنمایی کند، چیزی یاد بدهد، این تعاون بر خیر است، یا همینکه کسی می خواهد غیبت کند و او مانع شود یا از آن مجلس خارج شود، کسی را از گناه باز دارد، گناه را اشاعه ندهد، در همه اینها عدم شرکت در تعاون بر گناه صدق می کند.