ویژگی های امام حسین علیه السلام(4)
419 بازدید
تاریخ ارائه : 11/18/2013 8:47:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

حسین و پیامبران:

«حسین از من است و من هم از حسینم»؛ این بیان پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله در حق حسین بن علی، همه تاریخ را حیران خود نموده است؛ حسین از پیامبر است یعنی زاده دختر اوست، اگر پیامبر نبود فاطمه هم نبود حسین هم نبود، این بخش از سخن، طبیعی و عادی است؛ اما بخش دیگر سخن یعنی چه؟ پیامبر از حسین است؛ یعنی اگر حسین نبود پیامبر هم نبود و از این مرحله است که جایگاه، رتبه و موقعیت حسین بن علی نمایان می شود.

جایگاه والای امام حسین علیه السلام در طول تاریخ، به سبب رفتار، عملکرد و نقشی است که سید الشهدا در این مجموعه و جبهه حق به عهده گرفته است. آری حسین پرچمدار نهضت خداپرستان و آزادگان و شهیدان عالم است، به همین جهت و با استفاده از کتاب شریف خصائص الحسینیه مرحوم شوشتری، به برخی دیگر از ویژگی های آن امام در مقایسه با برخی از پیامبران می پردازیم:

اول) مقایسه با حضرت آدم علیه السلام:

1.همه فرشتگان بر آدم سجده کردند، بر حسین هم همه فرشتگان، سلام و صلوات می فرستند؛

2. خدا آدم را در بهشت قرار داد، و بهشت و حور را با نور حسین خلق کرد؛

3. آدم به لباس بهشت زینت یافت، و حسین زینت بهشت است؛

4. خدا آدم را انتخاب کرد، حسین را هم برگزید؛

5. آدم به فراق بهشت مبتلا شد، حسین به فراق احبّه و یاران؛

6. آدم به قتل فرزند مبتلا شد و حسین به قطعه قطعه شدن فرزند؛

7. آدم از یک شجره منهی شد و حسین از هر چه اکل و شرب؛

8. شیطان بر آدم فخر فروشی کرد و یزید نیز بر حسین؛

9. آدم دویست سال برای خود گریه کرد و حسین در یک روز به بیشتر از قرن ها برای خدا گریه کرد؛

10. آدم کشته و حتی خون فرزند خود (هابیل) را هم ندید؛ اما حسین فرزند قطعه قطعه و آغشته به خونش را در آغوش گرفت؛

دوم) ادریس علیه السلام:

11. خدا ادریس را در مکانی عالی در بین آسمان چهارم و پنجم قرار داد و جسم و روح و خون و تربت حسین را هم در مکانی عالی قرار داد؛

12. ادریس یک فرشته را شفاعت کرد و حسین دو فرشته را، فطرس و دردائیل؛

13. ادریس به فرار از سلطان مبتلا شد، حسین هم به فرار از سلطان و فرار از حرم و عطش مبتلا شد؛

سوم) نوح علیه السلام:

14. نوح شیخ المرسلین است و حسین سید شباب اهل الجنة است؛

15. خداوند خانه نوح را که مسجد کوفه باشد شرافت داده، و قبر حسین را بر همه جا حتی بر کوفه و کعبه شرافت داده؛

16. نوح و حسین هر دو صاحب کشتی اند؛ اما یکی از آب نجات داد و یکی از آتش جهنم نجات می دهد؛

17. نوح 950 سال دعوت کرد و فقط او را کتک زدند، حسین یک نیمروز دعوت کرد و چه ها بر سرش آوردند؛

چهارم) ابراهیم علیه السلام:

18. ابراهیم برای خدا خودش را به آتش عرضه کرد، حسین هم به آتش و خون و نیزه و شمشیر....

19. ابراهیم فرزندش را به قتلگاه برد اما قربانی نشد؛ ولی فرزند حسین را قطعه قطعه کردند؛

20. ابراهیم خانواده اش را در زمینی غیر زراعی ساکن کرد و حسین خانواده اش را در زمین بی آب و علف، تشنه و گرسنه، حیران و سرگردان و سپس اسارت؛

21. ابراهیم صاحب الملة است و حسین منبع الرحمة است؛

22. ابراهیم دوستدار مهمان بود و حسین رؤوف و مهربان به اهل عصیان؛

پنجم) یعقوب علیه السلام:

23. یعقوب فقط به فراق یکی از دوازده فرزند مبتلا شد، و حسین همه فرزندانش را فدا کرد؛

24. یعقوب فقط پیراهن خونین فرزند را دید و حسین پیکر قطعه قطعه فرزند را؛

25. به یعقوب گفتند فرزندت را ببریم بازی کنیم و فرزند حسین را بردند که قربانی کنند؛

26. چشم یعقوب با شنیدن صدای آمدن خبر یوسف بینا شد و چشمان حسین با شنیدن صدای فرزند، تیره و تار شد؛

ششم) یوسف علیه السلام:

27. یوسف را فقط از پدر جدا کردند اما نکشتند؛ ولی نه تنها فرزند حسین را بلکه همه اصحاب و فرزندان را از او جدا کردند؛

28. یوسف را بعد از چاه به اسیری بردند و سر حسین را پس از کشتن، شهر به شهر گرداندند؛

29. یوسف بعد از اسیری، نزد عزیز مصر، عزیز و امین و مکین شد؛ ولی سر حسین ... نزد یزید پلید و چوب خیزران...؛

هفتم) صالح علیه السلام:

30. صالح صاحب ناقه ای بود که باید سیرابش می کرد، حسین هم مبتلا به تشنگی اهل و عیال و یاران شد؛

هشتم) هود علیه السلام:

31. هود صاحب توکل بود، حسین هم با توکل مقابل دشمن ایستاد؛

32. قوم هود او را با عصا و سنگ زدند، حسین را با سنگ، چوب، شمشیر، نیزه، عصا، تیر،... زدند؛

33. قوم هود گلویش را فشردند که نزدیک بود بمیرد، اما گلوی حسین را با خنجر....؛

نهم) شعیب علیه السلام:

34. دختران شعیب به سبب خجالت در کنار چشمه ایستادند تا پس از بقیه آب بردارند؛ ولی اهل بیت حسین از آبی که حیوانات و یهود و نصارا می خوردند ممنوع شدند؛

دهم) یحیی علیه السلام:

35. یحیی و حسین هر دو شش ماهه به دنیا آمدند؛

36. نام حسین و یحیی را خدا انتخاب کرده است؛

37. کسی حسین و یحیی را شادمان ندید؛

38. یحیی و حسین، پیشانی نورانی داشتند؛

39. قاتل یحیی و حسین، زنازاده بودند؛

40. آسمان بر قتل یحیی و حسین خون گریست؛

41. هم سر یحیی و هم حسین را قطع کردند؛

42. هم سر بریده یحیی و هم سر بریده حسین سخن گفتند؛

43. هنگام بریدن سر یحیی کسی از خانواده اش نبود؛ ولی حسین در مقابل اهل بیت بود؛

44. سر یحیی را از جلو بریدند و سر حسین را از قفا؛

45. هنگام بریدن سر یحیی، بدنش سالم بود و حسین جای سالمی از بدن نداشت؛

46. سر یحیی را یک جا نصب کردند و سر حسین گاه بالای نیزه، گاه بالای درخت، گاه بالای در یزید، گاه دروازه شام، گاه در دیر راهب، گاه در تنور، ......

یازدهم) موسی علیه السلام:

47. موسی و حسین هر دو کلیم الله هستند؛

48. موسی با بیم و امید از شهرش خارج شد حسین هم هنگام خروج از مدینه همان آیات را تلاوت می کرد؛

49. موسی ید بیضا داشت، حسین نیز هم ید بیضا هم جبین بیضا هم وجه بیضا و هم گلوی بیضا.....

50. برای موسی از سنگ چشمه جوشید، برای حسین نیز از زیر هر سنگی خون جاری شد؛

51. برای موسی از سنگ آب جوشید و برای حسین از چشم هر کسی که نامش  را بشنود؛

52. برای موسی غذا و مرغ بریان از آسمان نازل شد، برای حسین هم غذای طبخ شده با خرما و گلابی و سیب....؛

53. برای موسی طور سینا معروف شد و برای حسین کربلا؛

54. موسی صاحب عصای معجزه گر بود و حسین نیز دارای شمشیر شجاعت؛

55. هارون برادر و وزیر موسی بود، عباس هم برادر و وزیر حسین؛

دوازدهم) اسماعیل علیه السلام:

56. اسماعیل خودش را تسلیم امر خدا کرد تا قربانی شود و لقب حلیم گرفت، حسین هم حلیم است که خودش و اهل و یارانش را قربانی کرد؛

سیزدهم) داوود علیه السلام:

57. داوود خیلی اهل نوحه و توبه و انابه بود، صدای استغاثه حسین نیز همچنان در عالم پیچیده است؛

چهاردهم) سلیمان علیه السلام:

58. جن و انس و حیوانات و پرندگان در تسخیر سلیمان بودند، حسین نیز همه آسمانیان و زمینیان در تسخیرش بودند؛

59.سلیمان بر تخت خود جسدی دید که گویا فرزندش بود، حسین فرزند قطعه قطعه خود را دید؛

60. سلیمان انگشترش را داد و حسین انگشتر را با انگشت داد؛

پانزدهم) عیسی علیه السلام:

61. عیسی فرزند مریم عذرا و حسین فرزند فاطمه زهراست؛

62. به مادر هر دو از طرف ملائکه ندا داده شد؛

63. عسی روح الله و کلمة الله است و حسین نور الله و رحمة الله و ثار الله؛

64. عیسی فرزند سیده زنان عالم خود بود و حسین فرزند سیده زنان همه عالمیان است؛

65. عیسی سرش را بر سنگ  می گذاشت اما حسین سری نداشت که بر جایی بگذارد؛

66. عیسی لباس خشن می پوشید ولی همان لباس خشن را هم از تن حسین درآوردند؛

67. عیسی غذای خشک می خورد و حسین سه روز هیچ غذایی نخورد؛

68. عیسی مالی نداشت که تلف شود اما خیمه ها و اموال و لباس حسین را به غارت بردند؛

69. عیسی فرزندی نداشت که برایش محزون شود، حسین داشت و بر مصایب آنها صبر کرد؛

70.......