روز شمار تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله(4)
39 بازدید
تاریخ ارائه : 1/4/2014 11:43:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

بخش چهارم روزشمار تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله:

101. سال 6 هجرى، 4 ربيع الآخر، غزوه غابه؛

102. سال 6 هجرى، ربيع الآخر، سريه محمّد بن مسلمه به ذى القصّه؛

103. سال 6 هجرى، ربيع الآخر، سريه ابوعبيدة بن جرّاح، دفع متجاوزان بنى ثعلبه و انمار؛

104. سال 6 هجرى، جمادى الاول، جنگ با بنى لحيان قاتل مبلغان اسلامى؛

105. سال 6 هجرى، 15 جماد الاولى، غزوه ذات الرقاع، دفع تجاوز جماعتى از غطفان، بنى محارب، انمار و ثعلبه؛

106. سال 6 هجرى، 21 جمادى الاول، غزوه ذى قرد؛

107. سال 6 هجرى، جمادى الآخر، سريه زيد بن حارثه به بنى ثعلبه؛

108. سال 6 هجرى، جمادى الآخر، سريه زيد بن حارثه در تنبيه غارتگران؛

109. سال 6 هجرى، 2 شعبان، غزوه بنى مصطلق، در حال توطئه عليه اسلام؛

110. سال 6 هجرى، ماه شعبان، سريه على بن ابى طالب علیه السلام به فدك و رفع مزاحمت یهودیان؛

111. سال 6 هجرى، ماه رمضان، سريه عبداللّه‏ بن عتيك، در تنبیه مهاجمان خندق؛

112. سال 6 هجرى، ماه رمضان، سريه اوّل عبداللّه‏ بن رواحه به خيبر؛

113. سال 6 هجرى، ماه شوال، سريه دوم عبداللّه‏ بن رواحه؛

114. سال 6 هجرى، اوّل ذوالقعده، صلح حديبيه، بيعت رضوان؛

115. سال 7 هجرى، ماه محرم، اعزام سفير به پادشاهان سراسر جهان؛

116. سال 7 هجرى، 5 جمادى الاولى، ميلاد حضرت زينب كبرى سلام الله علیها؛

117. سال 7 هجرى، 10 يا 11 جمادى الاول، مرگ خسرو پرويز توسط پسرش شيرو؛

118. سال 7 هجرى، جمادى الاولى، جنگ خيبر در 32 فرسنگى شمال مدینه به مدت قريب يك ماه؛

119. سال 7 هجرى، 11 جمادى الآخر، ازدواج پيامبر با امّ‏ حبيبه؛

120. سال 7 هجرى، جمادى الآخر، قتل مرحب يهودى از پهلوانان دشمنان اسلام، توسط اميرالمؤمنين علیه السلام؛

121. سال 7 هجرى، جمادى الآخر، فتح قلعه‏ هاى خيبر با زحمت فراوان؛

122. سال 7 هجرى، جمادى الآخر بازگشت جعفر بن ابى طالب از سفر حبشه و هدیه نماز معروف جعفر طيار را به او؛

123. سال هفت هجرى، جمادى الآخر، غزوه وادى القرى؛

124. سال 7 هجرى، ماه رجب، بخشیدن فدك به فاطمه زهرا سلام الله علیها؛

125. سال 7 هجرى، ماه شعبان، سريه بشير بن سعد؛

126. سال 7 هجرى، ماه شعبان، سريه تُرَبَه؛

127. سال 7 هجرى، ماه شعبان، سريه نجد (بنى كلاب

128. سال 7 هجرى، ماه رمضان، سريه غالب بن عبداللّه‏ ليثى جهت رفع مزاحمت یهودیان؛

129. سال 7 هجرى، ماه شوال، سريه بشير بن سعد انصارى، دفع حمله قبيله غطفان؛

130. سال 7 هجرى، دوشنبه 6 ذى قعده، عمره قضاء، يك سال بعد از صلح حديبيه؛

ادامه دارد......