روز شمار تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله(5)
54 بازدید
تاریخ ارائه : 1/5/2014 9:00:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

بخش پنجم روزشمار تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم:

131.سال 7 هجرى، ماه ذى حجة، سريه ابن ابى العوجاء؛

132.سال 7 هجرى، ماه ذى حجة، سريه اول عبداللّه‏ بن ابى حدرد اسلمى؛

133.سال 7 هجرى، ماه ذى حجة، سريه دوم عبداللّه‏ بن ابى حدرد؛

134.سال 8 هجرى، اوّل صفر، تسليم شدن سران شرك؛ از جمله عمرو بن عامر، خالد بن وليد، عثمان بن ابى طلحه...

135.سال 8 هجرى، ربيع الاول ، شهادت حارث بن عمیر فرستاده پيامبر توسط شرحبيل فرماندار مرزى؛

136.سال 8 هجرى، ربيع الاول، سريه كعب بن عمير غفارى جهت دعوت به اسلام؛

137.سال 8 هجرى، ربيع الاول، سريه شجاع بن وهب اسدى با قبیله هوازن؛

138.سال 8 هجرى؛ جمادى الاول، جنگ موته، اعزامسپاه 3000نفرى به شام، شهادت جعفر طیار، زيد بن حارثه و عبداللّه‏ بن رواحه؛

139.سال 8 هجرى، ربيع الثانى، نامه به مردم بحرين؛

140.سال 8 هجرى، جمادى الاخر، سريه ذات السلاسل؛

141.سال 8 هجرى، جمادى الاول، زمينه‏ هاى فتح مكّه با نقض پيمان حديبيه از طرف قریش؛

142.سال 8 هجرى، ماه رجب، سريه ابو عبيده جراح؛

143.سال 8 هجرى، آغاز ماه رمضان، تجمع لشكر اسلام براى فتح مكّه به استعداد نزدیک به ده هزار نيرو؛

144.سال 8 هجرى، 10 ماه رمضان، حركت سپاه اسلام به طرف مكّه به فرماندهى پيامبر اسلام؛

145.سال 8 هجرى، 20 ماه رمضان، ورود بدون خونریزی سپاه اسلام و فتح مکه و اعلان عفو عمومی؛

146.سال 8 هجرى، ماه رمضان، ورود هيئت باهله وایمان آوردن ایشان؛

147.سال 8 هجرى، 25 ماه رمضان، سريه خالد بن وليد، براى ويران ساختن بتخانه عزّى، بزرگ ترين بت‏ هاى قريش؛

148.سال 8 هجرى، ماه رمضان، سريه عمرو بن عاص براى ويران ساختن بت‏خانه قبيله هزيل؛

149.سال 8 هجرى، 29 ماه رمضان، غزوه حنين با قبيله هوازن و ثقيف؛

150.سال 8 هجرى، ماه شوال، ورود هيئت بنى قشير بن كعب؛

151.سال 8 هجرى، 5 شوال، غزوه طائف و محاصره بیست روزه؛

152.سال 8 هجرى، ماه شوال، سريه اميرالمؤمنين على عليه‏ السلام برای درهم شكستن بتخانه ها؛

153.سال 8 هجرى، ماه شوال، سريه طفيل بن عمرو دوسى؛

154.سال 8 هجرى، ماه شوال، سريه ابوعامر اشعرى در تعقیب فراریان هوازن؛

155.سال 8 هجرى، ماه شوال، سريه خالد بن وليد بن غميصا؛

156.سال 8 هجرى، بعد از فتح مكّه، سريه سعد بن زيد؛

157.سال 8 هجرى، ماه ذى القعده، نامه پيامبر به جيفر و عبد، فرزندان جلندى در عمان؛

158.سال 8 هجرى، اواخر ذى قعده، عمره پيامبر، اولين حج پس از فتح مكّه؛

159.سال 8 هجرى، 24 ذى قعده، ورود پيامبر به مدينه؛

160.سال 8 هجرى، ماه ذی حجه، غم فوت زينب بزرگ‏ترين دختر پیامبر همراه با شادی تولد ابراهيم از ماريه؛