کدام یک از این دو دسته متمدن ترند؟
36 بازدید
تاریخ ارائه : 1/8/2014 10:29:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

زمانی که مغول های وحشی به این سمت از جهان از جمله ایران حمله کردند، وحشی گری های زیادی از خود نشان دادند؛ هر چه بر سر راه خود می دیدن

د ویران می کردند و پیش می رفتند!

اما این مغول ها نه ادعای دین داشتند و نه ادعای تمدن، خودشان هم می گفتند که ما دین نداریم و ادعای تمدن هم نداشتند، با این حال وقتی به اسلام رسیدند و منطق آن را دیدند، پذیرفتند و اسلام آوردند و سپس خدمات بسیاری را از خود به جا گذاشتند.

لکن کشورهای غربی و اروپایی، هم می گویند دین داریم و هم ادعای تمدن دارند؛ با این حال خود بنگرید که در این سال ها چه وحشیگری هایی را کرده اند؛ نمونه بارز آن، جنگ های جهانی اول و دوم است.

هنگام جنگ جهانی، فقط دو تا بمب اتم ساخته بودند، گفتند کجا از آن استفاده کنیم؟ برخی گفتند در یک پادگان؛ ولی جواب این بود که کشته های پادگان کم خواهد بود. گفتند توکیو، گفتند جمعیت آن هم کم است؛ لذا هیروشیما و ناکازاکی را انتخاب و با دستور رئیس جمهور آمریکا، فاجعه آمیزترین جنایت تاریخ را رقم زدند و 220 هزار انسان بی گناه را یکجا کشتند. با اولین بمب، ژاپن تسلیم شد؛ اما چرا دومی را انداختند؟ فقط به خاطر این که نگویند شاید دیگر بمبی ندارند!

شاید این مسأله برای برخی قدیمی باشد؛ لکن از آن همه وحشی گری که بگذریم، در همین ده دوازده سال اخیر چه کسانی این همه جنگ های خانمانسوز را بر منطقه خاورمیانه تحمیل کردند؟ غیر از جنگ ایران و عراق که با چراغ سبز و هدایت آمریکا آغاز شد و سپس با حمایت همه کشورهای غربی ادامه یافت، فهرست جنایات آنان بسیار بلند است: از اشغال افغانستان و عراق گرفته تا غزه و لبنان، در آسیا و آفریقا، در یمن و تاجیکستان، در لیبی و چچن، و اینک در سوریه. همه اینها با تحریک و یا دخالت مستقیم دولت های غربی انجام می گیرد، از ناتو گرفته تا ارتش آمریکای جنایتکار؛ البته در اکثر موارد هم با شکست مواجه شده اند؛ اما همین ها خود را متمدن می دانند و مغول ها و دیگران را وحشی معرفی می کنند!

لکن قضاوت حقیقی را وجدان های پاک در تاریخ به ثبت خواهند رساند.