«محمد» پیامبر اسلام یا پیامبر اعظم؟
32 بازدید
تاریخ ارائه : 1/18/2014 1:57:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

حضرت محمد صلی الله علیه و آله، آخرین و برترین پیامبر خدا می باشد که آمدن او را همه رسولان الهی، از آدم تا عیسی، بشارت داده بودند. با آمدن ایشان، دین خدا که همان اسلام است کامل شد، قرآن نیز می فرماید: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ...»؛ سوره آل‏ عمران، آیه 19. دین نزد خدا فقط اسلام است و آنچه قبل از این آمده بود، همه مقدمه و آماده سازی برای دین اسلام بود.

پس حضرت محمد صلی الله علیه و آله که کامل ترین دین خدا را آورده و آخرین پیامبر خدا می باشد، پیامبر خاتم و اعظم خداست. آری او پیامبر اسلام است؛ اما نه آن اسلام که در مقابل یهودیت و مسیحیت باشد؛ بلکه آن اسلامی که کامل ترین و آخرین دین خدا است؛ لذا همه جهانیان و پیروان همه ادیان الهی باید به او ایمان بیاورند. پس اینکه برخی بخواهند آن حضرت را فقط پیامبر برخی از موحدان یعنی مسلمانان بدانند و آن را در مقابل یهودی و مسیحی قرار دهند، نوعی مکر و حیله است.

و شاید عبارت پیامبر اسلام، مال انگلیسی ها باشد، آنها چون این پیامبر را قبول نداشتند، گفتند پیامبر اسلام؛ ولی درستش این است که همیشه بگوییم پیامبر خدا. در روایات و متون تاریخی ما هم از آن حضرت بیشتر به عنوان «نبی اعظم» یاد شده است. بنابر این بهتر است ما هم از ایشان با عنوان پیامبر اعظم یا پیامبر خدا بیشتر استفاده کنیم، نه فقط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله.

17 ربیع الاول میلاد پربرکت آخرین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و فرزند گرامش امام جعفر صادق علیه السلام، بر آخرین وصی و جانشین ایشان، امام منتظر، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه مسلمانان و شیعیان مبارک باد.