فضیلت علم و عالم، و آداب استاد و شاگرد(4)
42 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2014 11:16:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

نهم: آداب شاگرد نسبت به خودش:

 1. نیت را نیکو و دل را از آلودگی ها پاک کند؛
 2. از جوانی و اوقات فراغت، فرصت ها را غنیمت بشمارد؛
 3. علایق مادی که مانع درس است را قطع کند؛
 4. پرهیز از ازدواج تا موقعی که نیاز علمی خویش را برآورد؛
 5. پرهیز از معاشرت با کسانی که وقت او را به بطالت می کشانند؛
 6. پرهیز از اموری که در مسیر علم آموزی نیست؛
 7. حریص بودن بر تعلیم؛
 8. مداومت بر علم آموزی در تمام اوقات؛
 9. همت عالی داشته باشد و به کم راضی نباشد؛
 10. در ترتیب علوم، رعایت اولویت را بکند؛

دهم: آداب و وظایف شاگرد نسبت به استاد خود:

 1. در انتخاب استاد دقت کند که از مهم ترین امور است؛
 2. اعتقاد به اینکه معلم، پدر روحانی اوست؛
 3. خود را مریض و معلم را طبیب معالج خود بداند؛
 4. در هر حال به دیده احترام و تجلیل به او بنگرد؛
 5. بیش از سایر عالمان و دانشمندان به او احترام کند؛
 6. رأی و نظر استاد خود را رد نکند؛
 7. نام استادش را به احترام یاد کند؛
 8. در خطاب و جواب، از کلمات احترام آمیز استفاده کند؛
 9. احترام به استاد در قلب او جای گرفته باشد؛
 10. از استاد خود به خاطر تشویق و توبیخ او سپاسگزاری کند؛
 11. تندخویی او را تحمل کند و حسن نیت داشته باشد؛
 12. قبل از استاد وارد جلسه درس شود؛
 13. در جلسه خصوصی استاد بدون اجازه وارد نشود؛
 14. هنگام حضور در جلسه، فارغ البال باشد و آمادگی کامل داشته باشد؛
 15. مانع استراحت و عبادت استاد نشود؛
 16. اگر استاد آمادگی ندارد اصرار نکند؛
 17. اگر استاد به کار دیگران اشتغال دارد مانع نشود؛
 18. برای زمان جلسه وقت تعیین نکند و بر او تحمیل نکند؛
 19. در انتظار استاد بنشیند؛
 20. رو به روی استاد و با حال خضوع و خشوع بنشیند؛
 21. به دیوار یا چیز دیگری تکیه ندهد؛
 22. تمام حواس خود را متوجه استاد کند؛
 23. مواظب سخن گفتن خود باشد؛
 24. صدایش را بلند نکند؛
 25. با استاد به نیکویی سخن بگوید؛
 26. بدون اشاره استاد اشکال نکند؛
 27. اشکال خود را با اشارات لطیفه بیان کند؛
 28. هنوز استاد مطلب را نگفته اشکال نکند؛
 29. اگر در کلام استاد اشتباه لفظی بود نادیده بگیرد؛
 30. کلام استاد را قطع نکند؛
 31. زودتر از استاد به سؤالات پاسخ نگوید؛
 32. تمرکز حواس داشته باشد؛
 33. هر سؤالی را در محل خود بپرسد؛
 34. از سؤالات تکراری پرهیز کند؛
 35. با استاد بگو مگو نکند و در مقام ستیزه و مخالفت سخن نگوید؛
 36. سؤال کردنش نیکو و دلنشین باشد؛
 37. از سؤال کردن شرم و حیا نکند؛
 38. اگر استاد گفت فهمیدی و او نفهمیده، نگوید آری؛
 39. هنگام درس حضور ذهن و سرعت انتقال داشته باشد؛
 40. اگر چیزی از استاد می گیرد یا می دهد با دست راست یا دو دستی باشد؛
 41. اگر استاد چیزی نیاز دارد قبل از بیان آن در اختیار او بگذارد؛
 42. هنگام نوشتن، قلم و کاغذ به او بدهد؛
 43. هنگام نماز سجاده او را پهن کند؛
 44. بعد از نماز، سجاده اش را جمع کند؛
 45. تا موقعی استاد ایستاده است، ننشیند؛
 46. هنگام راه رفتن، آداب و احترام او را نگه دارد؛
 47. در شب جلوی استاد و در روز از پشت سر او راه برود؛
 48. اگر در مجلسی وارد شد به همه سلام کند؛ ولی احترام ویژه را تقدیم استاد کند؛
 49. از هیچ کسی نزد او غیبت نکند؛
 50. اگر کسی از استاد غیبت کرد، وی از استاد دفاع کند؛
 51. محاسن استاد را بازگو کند و عیب او را بپوشاند؛
 52. از طول مصاحبت با او ملول نشود؛
 53. .....