درس هایی از صحیفه سجادیه(4)
38 بازدید
تاریخ ارائه : 1/28/2014 10:12:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

یاد آوری پیروان پیامبران و دعا برای مجاهدان گذشته

خدایا پیروان پیامبران و تصدیق کنندگان واقعی آنان، و نیز پیروان امامان هدایت و پیشوایان تقوا (که بر همه آنان سلام باد) را بیش از آنچه وعده نموده ای، با مغفرت و آمرزش و رضوان خود یاد فرما.

بویژه اصحاب و یاران محمد صلی الله علیه و آله را؛ همانان که مصاحبت وی را به نیکویی پاس داشتند و یاران خوبی بودند، آنان که در یاری کردن وی، جهادی شایسته انجام دادند و مددکار او بودند، آنان که در ایمان آوردن به وی شتافتند، و در پذیرش دعوت وی پیشی گرفتند و براهین دعوت وی را اجابت کردند، آنان که در راه موفقیت و پیروزی وی از زن و بچه خود جدا شدند و در راه حق با پدران و فرزندان خود به جنگ رفتند و به برکت وجود پیامبر نیز پیروز گردیدند. همچنین کسانی که محبت آن حضرت را در دل داشتند و امیدوار بودند که این محبت، تجارتی پر سود و بی ضرر باشد؛ یارانی که به جهت پیوند با پیامبر، قبیله هایشان از آنان دوری جستند و اقوام و فامیل نیز آنان را طرد کردند.

پس خدایا آنچه که در راه تو از دست داده اند را از نظر دور مدار و به جهت کمک به دین تو و دعوت مردم، با رضایت خود آنان را خرسند فرما. و آنان را به سبب اینکه برای دین تو از شهر خود هجرت کردند و از رفاه و آسایش دست برداشتند و ستم کشیدند را پاداش عنایت فرما.

خدایا به پیروان آنان نیز بهترین جزا و نیکی را عطا فرما، آنان که می گویند: خدایا بیامرز ما و برادران ما را که زودتر از ما ایمان آورده اند؛ همانان که آهنگ طريقه صحابه را كردند، و وجهه ايشان را پیمودند؛ در حالى كه هيچ شک و شبهه اى آنان را از عقيده خود و پیروی از آنان برنگرداند.

خدايا از امروز تا روز جزا بر تابعين صحابه و بر همسران و اولادشان و بر هر كدامشان كه تو را اطاعت كرده‏اند رحمت فرست، چنان رحمتى كه ايشان را از نافرمانى خود نگاه دارى، و در باغ هاى بهشتی در رفاه قرار دهى، و آنان را از مكر شيطان باز دارى، و در هر كار خيری كه از تو درخواست می نمایند اعانت كنى، و نیز از حوادث شب و روز نگه داری؛ مگر پيش آمدى كه مژده خير دهد. و با آن رحمت، ايشان را بر این عقيده برانگیزی که تا تنها چشم امید به تو دوزند، و فقط به آنچه نزد تو است دلبسته شوند و از بدگمانی نسبت به تو درآنچه در دست سایر بندگان است، بر حذر باشند.

تا چنان کنی که شوقشان فقط به تو و بیمشان نیز فقط از تو باشد و نسبت به رفاه زندگى دنيا بی رغبت شوند. و عمل براى آخرت و ساختن توشه مراحل بعد از مرگ را در نظرشان خوشايند سازى. و سختي و اندوه روز جان كندن را بر آنان آسان كني و از خطرها و رویدادهاى وحشت زای قیامت و آتشِ طاقت‌سوز دوزخ و بسيار ماندن در آن، به سلامت داري، و به جايگاه امن و آسايش پرهیزگاران رهسپار گردانی.