درس اخلاق چهارشنبه ها(4)
374 بازدید
تاریخ ارائه : 1/29/2014 1:02:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بخش چهارم تدبیر منزل:

گفته شد که اخلاق سه بحث دارد: یکی بحث تزکیه نفس یعنی اخلاق فردی؛ دوم بحث تدبیر منزل و سوم نیز سیاست مُدن و کشورداری. تدبیر منزل یعنی رعایت آداب و اخلاق و هماهنگی در امور خانواده؛ این بخش از اخلاق شاید مهمترین بخش آن باشد؛ یعنی اخلاق تنها به ذکر گفتن نیست که آن هم خوب است، فلان دعا را بخوانید، غیبت نکنید و دروغ نگویید، اینها همه خوب است؛ ولی اینها یک بخش اخلاق است، یک بخش اخلاق هم این است که با زن و بچه چطور رفتار کنید؟ با همسایه چطور؟ یک بخش اخلاق نیز این است که با شهرداری، با فرمانداری، با پلیس، با اداره ی مالیات چطور رفتار کنیم این ها نیز جزء اخلاق است.

اما فعلاً بحث ما در ارکان منزل است: یکی از ارکان منزل، اهل و عیال است و به طور مشخص، انتخاب زن و همسر مهمترین رکن تشکیل منزل و خانواده است.

اولاً زن و همسر، کسی است که شریک در مال شوهر است. ثانیاً نایب شوهر در خانواده می باشد. ثالثاً کدخدای خانه نیز هست؛ یعنی امورات داخلی را بر عهده دارد. پس زن از جهتی رئیس و از جهتی شریک و از جهتی نایب رئیس خانه و منزل می باشد.

روایات زیادی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده که زنی انتخاب کنید که این شرایط را داشته باشد: عفیف باشد، عاقل باشد، با حیا باشد، امانتدار باشد، باتدبیر و دارای عقل اجتماعی باشد، معاشرتش با مردم خوب باشد، خوشرو باشد تا با لبخندی، همه خستگی های شوهر را از تن بیرون کند....

علاوه بر این ها باید زنی را انتخاب کرد که علقه و وابستگی به کسی نداشته باشد؛ حتی وابستگی قبیله ای، وابستگی مذهبی، .....

همچنین باکره بودن بهتر است؛ زیرا تعلق او کم است و خلق و خوی شوهر را زودتر می پذیرد و به خیانت منجر نمی شود.

اما مسأله مال، جمال و نسب، وجود این سه خصلت نیز خوب است؛ ولی اگر با آن خصوصیات بخش اول تعارض کرد، آنها مقدم است؛ یعنی اول باید دید ایمان و عفت دارد یا نه، عقل و حیا و امانت دارد یا نه؟ سپس به مال و جمال و نسب او نگاه کرد.

مطلب دیگر اینکه زن نیز مثل مرد باید همیشه مشغول باشد و الا اگر بنشیند و فقط فکر کند، به حسادت و خیانت می رسد؛ لذا در قدیم می گفتند زن یا باید کار زیادی داشته باشد، یا بچه در شکم داشته باشد و یا در دامن!

گفتیم زن حافظ و نگهدار و امین اموال شوهر است، از طرفی هم اگر زن درآمدی از خود دارد، از نظر فقهی مالک می شود؛ ولی اینکه می تواند بدون اجازه شوهر خرج کند یا نه اختلاف است؛ لذا برخی می گویند خرج پول خودش باید با اجازه شوهر باشد.

نکته بعدی اینکه مرد باید به خودش متکی باشد، از نظر اخلاقی اگر مرد از اموال زنش استفاده کند و خرج کند، هیبت خود را از  دست می دهد و زن فکر می کند که شوهرش خادم اوست، که این افکار، بالاخره منجر به اختلاف و خیانت زن می شود....

حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها

در محضر استاد احمد عابدی

اقل الطلاب احمد سعیدی