فضیلت علم و عالم، و آداب استاد و شاگرد(5)
146 بازدید
تاریخ ارائه : 2/2/2014 9:09:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

در چند شماره گذشته این یادداشت، به بخشی از فضیلت های علم و عالم و آداب استاد و شاگرد با استفاده از آیات و روایات به طور فهرست وار اشاره شد که از این قرار بود:

اول: فضیلت علم و عالم؛

دوم: مراحل علم از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله؛

سوم: برخی دیگر از فضایل علم از فرمایش امیرمومنان علیه السلام؛

چهارم: برتری علم بر مال از هفت جهت در کلام امیر بیان؛

 پنجم: آداب مشترک استاد و شاگرد؛

ششم: آداب استاد نسبت به خودش؛

هفتم: آداب استاد نسبت به شاگردان؛

هشتم: آداب استاد در جلسه درس؛

نهم: آداب شاگرد نسبت به خودش؛

دهم: آداب و وظایف شاگرد نسبت به استاد خود؛

و اینک بخش پایانی این یادداشت:

یازدهم: آداب و وظایف شاگرد در درس و با سایر شاگردان:

 1. توجه به اساسی ترین کتاب یعنی قرآن که آیات آن را حفظ کند؛
 2. برنامه درسی مشخصی داشته باشد؛
 3. به مقداری که فهم و کشش دارد مطالعه و درس انتخاب کند؛
 4. به درس کم قناعت نکند که علم، ارث انبیاست؛
 5. برای شروع درس و سال تحصیلی، روز معینی را انتخاب کند؛ مثل چهارشنبه؛
 6. برای هر درسی، ساعت معینی را اختصاص دهد؛ خصوصاً ساعات اول بامداد؛
 7. قبل از یادگیری و حفظ درس، آن را تصحیح کند؛
 8. هنگام تصحیح درس نزد استاد، قلم و کاغذ آماده داشته باشد؛
 9. محفوظات خود را تکرار و مرور کند؛
 10. در باره درس هر روز فکر کند؛
 11. مطالب مربوط به درس را بررسی کند؛
 12. سعی کند زودتر بیاید تا نزدیک استاد بنشیند؛
 13. اگر دیر آمد در اولین جای ممکن بنشیند و مزاحم دیگران نشود؛
 14. اگر حلقه درس تشکیل شده در وسط ننشیند مگر در حال ضرورت؛
 15. در درس با دوستان خود هم مودب باشد که نوعی احترام استاد است؛
 16. اگر دو نفر می خواهند پیش هم بنشینند، وسط آنها ننشیند؛
 17. برای تازه وارد جا باز کند؛
 18. هنگام درس، با دیگران حرف نزند؛
 19. شرکت در درس استاد را استمرار ببخشد؛
 20. درسها را بنویسد تا بهتر یاد بگیرد؛
 21. با کتابت دروس، در حفظ و نگهداری علوم بکوشد؛
 22. در درس دیگران دخالت نکند؛
 23. اگر دیگری با استاد سخن می گوید، وارد سخن وی نشود؛
 24. اگر در جلسه درس، کسی بی ادبی کرد بدون اجازه استاد نهی نکند؛
 25. پس از درس با دیگر شاگردان مباحثه کند؛
 26. هنگام مباحثه با دوستان، ادب و موازین را رعایت کند؛
 27. یکدیگر را به تحصیل علم تشویق کنند؛
 28. همراهان خود را راهنمایی کنند؛
 29. ....