آداب معاشرت بین دوستان و برادران
277 بازدید
تاریخ ارائه : 2/4/2014 10:41:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

به فرموده قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام، همه مومنان با هم برادر و برابرند؛ گفتار و رفتارشان با یکدیگر بر اساس برادری و دوستی است، محبت آنان با هم از ایمان و اعتقادشان به خدا و رسولش سرچشمه می گیرد؛ لذا به یکدیگر محبت می ورزند.

جهت تکمیل و تحکیم این محبت و برادری، رعایت آداب معاشرت ضروری است که برخی از آن را بطور خلاصه مرور می کنیم:

1.سلام کردن به یکدیگر، که موجب آغاز دوستی هاست.

2. دست دادن، که موجب بر طرف شدن کینه هاست.

3. خوشرویی، که محبت و دوستی را به ارمغان می آورد.

4. خوش گمانی، که موجب جلب محبت دیگران می شود.

5. اعلان دوستی به آنان که محبت ها را بیشتر می کند.

6. حرمت گذاری نسبت به مقام و موقعیت آنان.

7. حفظ حقوق دوستان در عین رعایت محبت به آنان.

8. نادیده گرفتن لغزش ها، و گرنه دوستان کم می شوند.

9. گذشت بزرگوارانه از خطاها که موجب رفع کدورت هاست.

10. تداوم دیدار و ملاقات که بذر دوستی ها را محکم می کند.

11. صلح و آشتی بین دوستان و برادران.

12. حضور در جلسات و گردهمایی های دوستانه و عمومی.

13. دعای خیر در حق یکدیگر.

14. برآوردن نیازمندی های برادران ایمانی.

15. شاد نمودن دوستان و برادران از راه های مختلف.

16. مشورت و راهنمایی یکدیگر در امور زندگی.

17. سخاوت و گشاده دستی با آنان.

18. ارسال نامه، تلفن، ایمیل، پیامک....