درس چهارشنبه ها(5)
31 بازدید
تاریخ ارائه : 2/5/2014 1:04:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

دهه فجر انقلاب اسلامی

در ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم، خوب است گاه وضعیت قبل از انقلاب را هم مرور کنیم؛ قبل از انقلاب واقعاً وضع مردم چگونه بود؟ دولت خیلی پول داشت؛ اما به مردم چیزی نمی رسید. درست است که الان هم گاه وضع اقتصادی مشکلاتی دارد ولی باز هم با آن دوره قابل مقایسه نیست. وضع زندگی مردم بسیار ساده و با امکانات خیلی کم و پیش پا افتاده بود. بزرگ ترها برای فرزندان خود تعریف کنند تا وضع موجود را بد نبینند. عزت، استقلال، آزادی و سربلندی خود را نباید دست کم بگیرند.....

یک نمونه آن را می توان در زمان برگزاری جشن های 2500 ساله دید؛ یعنی در زمانی که آن همه تبلیغ شد و رؤسای جمهور دنیا را دعوت کرده بودند، یکی از روزنامه های فرانسه به رئیس جمهور خود گفته بود می خواهید بروید بروید ولی به حلبی آباد همان تهران هم سری بزنید؛ لذا وقتی گزارش را به او دادند، از آمدن به ایران منصرف شد. این وضع تهران آن موقع بود.

نمونه دیگرش این که فقط در ارتش ما حدود 40 تا 70 هزار مستشار امریکایی و غربی بودند که بر امیران ما حکومت می کردند و ارتش ما نوکر آنان بودند. تازه امریکایی ها و غربی ها، حق توحش هم می گرفتند.

امام آمد و این همه عزت و استقلال آورد، این عزت را امام خمینی به مردم داد، البته با کمک مردم. ؛ لذا وظیفه مردم است که این عزت خودشان را حفظ کنند، باید اعتماد به نفس خود را تقویت کنند، خودشان را باور کنند و پای مشکلاتش نیز بایستند، در مقابل دشمنی های داخلی و خارجی مقاومت کنند و زیر بار ذلت زورمندان مستکبر نروند.