درس اخلاق چهارشنبه ها(6)
34 بازدید
تاریخ ارائه : 2/12/2014 12:03:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بخش پنجم تدبیر منزل:

گفتیم بخشی از اخلاق، تدبیر منزل است؛ یعنی تنظیم چگونگی ارتباط و رفتار افراد خانواده با یکدیگر. در این زمینه آنچه حکم و قانون است باید انجام گیرد؛ اما برای پس از آن و رعایت مسائل اخلاقی، نکاتی قابل تذکر می باشد:

اول اینکه باید متوجه باشیم که افراد با یکدیگر فرق دارند؛ لذا نباید انتظار داشته باشیم که همه افراد یک جور فکر کنند، یک سلیقه داشته باشند و یا رفتار و برخورد آنان شبیه هم باشد. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که مرد این خانه مثل مرد دیگر باشد یا زن این منزل هم مثل زن آن منزل باشد. هر کسی در یک خانه رفتاری را خوب می داند که در خانه دیگر خوب نمی دانند. اگر فلان مرد و زن در خانه خودشان فلان کار را خوب می دانند، نباید حتماً در خانه ما هم همان کار و رفتار اتفاق بیفتد؛ چون افکار متفاوت است و در پی آن سلیقه ها هم متفاوت است، فرزندان نیز چنین هستند.

ممکن است این افکار و رفتار، حتی در مناطق گرمسیر و سردسیر هم فرق کند و متفاوت باشد، به همین جهت است که اکثر پیامبران و اولیای الهی در مناطق معتدل بوده اند؛ مثل بیت المقدس که بسیاری از پیامبران در آنجا مبعوث شدند، در منطقه گرمسیر و سردسیر، کمتر اولیای خدا درست شدند؛ پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله نیز اگر چه متولد مکه بود؛ ولی بیشتر عمر خود را در طائف بودند که منطقه خوبی بوده است.

به هر حال در مورد افکار، سلیقه ها و رفتار غیر الزامی، نباید بین افراد مقایسه کرد.