رسیدن به «کبریا»، «بی کبر» و «بی ریا»
84 بازدید
تاریخ ارائه : 2/25/2014 5:15:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

جمعه گذشته از اتوبان جدید امام علی علیه السلام در تهران عبور می کردم، ترافیک زیادی  بود و هر لحظه ده ها اتومبیل از این اتوبان رد می شدند، تابلویی توجه مرا به خود جلب کرد، روی آن با این مضمون نوشته بود: زمینه رسیدن به «کبریا»، گذشتن از «کبر» و «ریا» است.

دقت کردم، دیدم هم عجب جمله ای است و هم اینکه در این شلوغی و ترافیک هم زمینه مهیاست تا درس اخلاقی برپا شود و انسانی به خود بیاید؛ یعنی با یک چنین جملاتی نیز امکان دارد که کسی متحول شود.

آری کنار گذاشتن کبر و ریا، زمینه رسیدن به کبریاست؛ زیرا مقام کبریایی مخصوص خداست و خدا کسی را که بخواهد در مقابل او قد علم کند، تحمل نخواهد کرد.

خدا بزرگ است، بلکه بزرگ تر است، باز هم بزرگ تر است، از هر چه به وصف و تصور درآید باز هم بزرگ تر است، بلکه بگو همه تکبر و بزرگی از آن خداست؛ چنانکه قرآن کریم می فرماید: او جبار متکبر است، و البته می خواهد خودش را هم به همه نشان دهد، همه عالم نشانه و مظهر اوست. در مقابل او هیچ چیزی و هیچ کسی نباید قد علم کند و گرنه او را کنار می گذارد.

پایان کار شیطان که شش هزار سال عبادت خدا کرده بود و شاید در نزدیکی مقام کبریایی بود، این شد که به جهت کبر و تکبری که در مقابل خدا و آدم از خود نشان داد، از آن مقام سقوط کرد.

در ابتدای کار نیز هر کسی بخواهد با عبادت به خدا نزدیک شود و به مقام کبریایی برسد، باید ریا و خود نمایی را به کناری بزند و گرنه به جایی نخواهد رسید و خداوند متعال فرموده است: من بهترین شریک هستم؛ یعن اگر کسی مرا با دیگری شریک کند و عمل عبادی خود را هم برای من و هم برای دیگران انجام دهد و ریا کند، همه را به همان شریک واگذار می کنم و نباید از من توقع ثواب داشته باشد. چنین انسانی هر چه بیشتر هم تلاش کند و عبادت نماید، از مقام کبریایی بیشتر فاصله می گیرد.

به هر حال در جای خودش گفته شده که خدا هم بزرگ است و هم متکبر، هم عالم است و هم عزیز، هم جبار است و هم ....

یعنی همه صفات عالی و کمالات را با هم دارد؛ لذا اگر کسی می خواهد به او نزدیک شود یا دعایش مستجاب گردد، باید هر چه دارد را، از علم و دانش، از پست و مقام، از کبر و غرور را کناری بگذارد و نداری خود را نزد او ببرد و با دل شکستگی و شرمساری و بیچارگی به محضرش برسد و اظهار ندامت و خاکساری کند؛ زیرا خدا خریدار این حالات است که خودش ندارد!