درس اخلاق چهارشنبه ها(10)
67 بازدید
تاریخ ارائه : 3/12/2014 1:03:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

تدبیر منزل، بخش هشتم:

گفتیم بخشی از اخلاق، تدبیر منزل است، یکی از بحث های آن، پول و درآمد و خرج منزل است. انسان و منزل نیاز به پول و درآمد دارد؛ اما  در مورد کسب پول گفتیم که نباید از راه ظلم و جور باشد، نباید پول حرام باشد، و نباید حرام وارد زندگی شود.

پس از این مرحله نیز، باید گفت: درآمد حتی نباید از راه شغل پست باشد، هر چند حرام نیست؛ ولی از نظر اخلاقی خوب نیست؛ مثل اینکه کسی بخواهد با خواری و ذلت، جنسی را بفروشد یا بخرد. اینگونه نباشد بهتر است.

راه های کسب درآمد:

یکی از راه عقل است؛ مثل کسی که رئیس یا وزیر شده و فقط با دستور دادن پول در می آورد، یا کسی تدریس می کند، کتاب می نویسد، سخنرانی می کند، ... این بهترین راه کسب درآمد است.

در مقابل آن، پست ترین راه کسب هم آن است که کسی عزت و آبروی خود را لکه دار کند؛ چه پولش کم باشد یا زیاد.

راه متوسط کسب درآمد نیز آن است که با نیروی بدنی انجام گیرد و کار کند و پول به دست آورد.

این نکته را مجدد تکرار می کنیم که هر کسی در هر شغل و کسبی که وارد می شود، باید سعی کند نفر اول آن شغل شود؛ مثلاً اگر نویسنده می شود، باید کتابی بنویسد که کتاب سال شود؛ اگر معلم شده، معلم نمونه کشور شود، مهندس نمونه شود...

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است که هر کسی استعدادی دارد، اگر آن استعداد را تشخیص دهد و پشتکار داشته باشد، نفر اول آن رشته می شود. بنابراین اگر خیلی ها در کارشان موفق نمی شوند، برای این است که آن استعداد را تشخیص ندادند و خودش نمی داند که خدا او را برای چه خلق کرده است؟

نکته بعدی اینکه پول فی نفسه ارزش ندارد؛ مگر اینکه بخواهد به کسی ارزش و آبرو بدهد، به عبارت دیگر پول باید فدای عزت و آبرو شود، نه اینکه آبرو فدای پول گردد.

پس از کسب پول، حفظ آن نیز مهم است که در این میان، وظیفه زن خیلی با اهمیت است، خدا زن را امین قرار داده تا مال شوهر را حفظ کند و اسراف نکند. و سپس نوبت به خرج مال می رسد:

اولا اینکه سرمایه خود را در یک مسیر قرار ندهد تا اگر مشکلی پیش آمد ورشکست نکند.

ثانیاً بخشی از مال خود را برای خرج و برخی را برای کار بگذارد که راکد نماند.

ثالثاً در مورد هزینه و خرج باید بداند که بخشی از این پول مال مردم است؛ مثل خمس و زکات و صدقه که باید آن را به صاحبانش برساند.

در این مورد هم باید چند نکته را رعایت کند:

اولاً با میل و رغبت بدهد؛ چون مال خودشان است.

ثانیاً به کسی انفاق کند که تشکر نمی کند؛ یعنی هیچ توقعی از آنان نداشته باشد و اجرش را فقط از خدا بخواهد.

در محضر استاد احمد عابدی