مراحل زندگی دنیایی
65 بازدید
تاریخ ارائه : 4/7/2014 10:32:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

طبق آیه شریف 20 سوره حدید، زندگی و حیات مادی و دنیایی انسان اگر همراه با ایمان و اعتقاد به خدا و حرکت در مسیر الهی قرار نگیرد، به پنج مرحله تقسیم می شود:

«اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَکُونُ حُطاماً وَ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور»؛

مرحله اول: دوره نوزادی و کودکی که همراه با بازی انسان است و باید او را در این دوره به بازی گرفت: «أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ».

مرحله دوم: دوره نوجوانی که دوره لهو و سرگرمی به امور دنیاست: «أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا ... لَهْوٌ».

مرحله سوم: دوره جوانی است که انسان جوان در این دوره دنبال زینت و زیبایی و خودآرایی است: «أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا... زینَةٌ».

مرحله چهارم: دوره میانسالی است که دوره فخر و مباهات به پست و مقام و پول است: « أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا... تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ».

مرحله پنجم: این دوره، دوره پیری و کهنسالی است، در این دوره تازه حرص انسان جوان می شود و طمع او افزایش می یابد، دوره تکاثر و افزایش مال و سرمایه و اولاد است، دوره مسابقه است: « أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا... تَکاثُرٌ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ».

اگر قرار است انسان سیر صعودی داشته باشد و به ملاقات خدا برسد (انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه)، با وجود این مراحل که قضیه برعکس می شود، انسان پیر و کهنسال، تازه حرصش جوان شده، موقع مرگ است؛ اما او همه فکرش مال و فرزند است؛ یعنی در واقع عقب گرد کرده است، پس این گونه عمل کردن و از این مسیر رفتن، صحیح نیست.

همه این پنج مرحله اگرچه برای همه انسان ها وجود دارد؛ اما چه بهتر که انسان همه ابعاد زندگی اش را در مسیر "به سوی خدا" قرار دهد تا بازی و سرگرمی اش، زیبایی و افتخاراتش، فرزند و سرمایه اش، همه جنبه الهی و آخرتی بگیرد.

درست است که دنیا مزرعه آخرت است؛ لیکن به شرطی که در مسیر آخرت باشد و گرنه متاعی اندک است که انسان را فریب می دهد و گمراهش می کند.