کتاب تقلید؛ چیستی، چرایی، چگونگی منتشر شد
126 بازدید
تاریخ ارائه : 5/28/2014 12:52:00 PM
موضوع: تبلیغ

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کتاب تقلید؛ چیستی، چرایی، چگونگی به قلم احمد سعیدی از سوی مؤسسه فرهنگی هنری طلاب سروقامت تعالی در پاییز 1392 منتشر شده است.

 این‌که تقلید چیست و چرا باید تقلید کرد و آیا ماهم باید تقلید کنیم یا نه؟ از چه کسی باید تقلید کرد و راه شناخت آن شخص چگونه است؟ و زمان تقلید از چه سنی است؟ برخی از پرسش‌هایی است که این کتاب با زبانی ساده و روان به آن پاسخ می دهد تا جوانان عزیز با این اصل دینی هر چه بیشتر آشنا شوند.

 عمل در چارچوب دین، سعادت دو عالم بشر را در پی دارد؛ باور قلبی کسانی که به این حقیقت رسیده‌اند چنین است؛ حال اگر کسی بخواهدبه حکم عقل، این واقعیت را بپذیرد راهش چیست؟ یقینا فرآیند حکم عقل نیز در تأیید همین راه خواهد بود. اگر عقل بدرستی اندیشه کند، درمی‌یابد که به تنهایی نمی توان به این مقصود رسید.

 در این کتاب می‌خوانیم: «عقل و مراجعه به متخصص»، «نامی دیگر برای تقلید»، «لزوم تبعیت از مجتهد»، «آیا عقل خودمان کافی نیست»، «چه نوع تقلیدی»، «آیا افراد باسواد هم باید تقلید کنند»،‌«تقلید در سایر ادیان»، «تقلید در اهل سنت»، «ما مقلد نیستیم»، «تقلید در اصول دین یا فروع دین» و «فایده تقلید و عمل به احکام».

 در ذیل موضوعی با عنوان عقل و مراجعه به متخصص آمده است: یکی از بدیهیات مسائل عقلی در زندگی بشر آن است که هر انسانی آنچه را نمی‌داند از کسی که می‌داند، بپرسد و گرنه زندگی‌اش به کمال مطلوب نخواهد رسید. علاوه بر این راهنمایی عقل بشری، آیات الهی نیز به کمک و ارشاد او آمده، می‌فرماید « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید».

 «اجتهاد و راه به دست آوردن احکام»، «عدالت؛ شرط اساسی»، «مرجعیت یعنی چه و مرجع کیست؟»، «شناخت مرجع و مجتهد اعلم»، «راه‌های شناخت مجتهد اعلم»، «الآن چه کسی یا کسانی مرجع هستند»،‌«تعدد مراجع تقلید»،«آیا می‌توان مرجع تقلید خود را تغییر داد»، «تقلید از مرجعی که فوت نموده»، از دیگر موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

 مرجعیت یعنی چه و مرجع کیست عنوان موضوع دیگری در این کتاب است که دارای مطالبی از این قبیل است: مرجع یعنی کسی که محل رجوع ما قرار می گیرد و به او مراجعه می‌کنیم و درخواست خود را مطرح می کنیم. بنابراین مرجع یعنی هر دانشمند و کارشناس و مجتهدی که دانسته‌های تخصصی او از ما بیشتر است.

این‌که ما به پزشک مراجعه می کنیم تا درد ما را درمان کند، او مرجع ما در علم پزشکی و درمان است؛ این‌که به مهندس و معمار مراجعه می‌کنیم تا نقشه ساختمان طرح کند، او مرجع ما در امر ساختمان‌سازی است؛ این که به مجتهد رجوع می کنیم تا احکام دین را از او بپرسیم، او هم مرجع ما در علم دین خداست، لکن از بین همه این موارد، این عنوان «مرجع» فقط بر قسم آخری اصطلاح و معروف شده است.

در بخش پایانی کتاب هم موضوعاتی همچون «از چه زمانی باید مرجع انتخاب کرد»، «انجام عمل، بدون تقلید»، «راه بدست آوردن نظر و فتوای مرجع»،‌«برخورد صادقانه با احکام یا ضمانت اجرا»،«آغاز انجام وظیفه(تکلیف)»، «تقلید و تبعیت از پدر»، «بلوغ پسران»، «بلوغ دختران»، «بلوغ جسمی و جنسی»،‌«بلوغ دینی و شرعی» و «جشن تکلیف یا تشریف؟» به چشم می‌خورد.

کتاب تقلید؛ چیستی، چرایی، چگونگی به قلم احمد سعیدی از سوی مؤسسه فرهنگی هنری طلاب سروقامت تعالی در پاییز 1392 با شمارگان 3000 جلد در 56 صفحه و به قیمت 1500 تومان منتشر شده است./907/ن602/ع

پايان خبر /

چاپ دوم کتاب تقلید در فروردین 93

جهت سازمانها و ارگانها و تعداد بالا با 50درصد تخفیف ارائه می شود

تلفن مؤسسه و انتشارات: 025.32912487