درس اخلاق چهارشنبه ها(12)
827 بازدید
تاریخ ارائه : 4/16/2014 9:54:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

تدبیر منزل، بخش دهم:

در بحث تدبیر منزل به ارتباط زن و مرد رسیدیم که مقداری توضیح داده شد.

در مورد رابطه زن و مرد، در روایات آمده که زن در همه چیز از مردش اطاعت کند؛ البته اگر چیزی خلاف شرع گفت، معصیت خدا جایز نیست و حرف خدا مقدم است؛ مگر در موردی که اگر حرف شوهر را گوش نکند او را طلاق می دهد و زن هم به عسر و حرج می افتد که در این صورت جایز است اطاعت کند.

البته احترام و ارتباط زن و مرد، متقابل و طرفینی است؛ اگرچه برخی چیزها را مرد بیشتر می فهمد و بعضی چیزها را هم زن؛ لیکن کدخدایی خانه با زن است و کدخدایی بیرون خانه با مرد.

گفته شد که زن و مرد باید با هم، سازگاری داشته باشند و نیز گفتیم که در عین حال که مرد باید احترام زن را داشته باشد و امکانات لازم را برایش فراهم نماید، زن نیز باید از مرد اطاعت کند.

اما گاه برخی از زنان این گونه نیستند؛ بعضی از زنان بد دهان و بد اخلاق اند، (مانند برخی از مردان) چنین زنی را تحمل کردن بهتر است؛ ولی برخی از زنان، زیاده روی بیشتری دارند که در این مورد اصطلاحی به کار می رود به نام «سلیطه»؛ یعنی زنی که می خواهد حالت سلطنت و حکومت بر شوهر داشته باشد، این زن را شوهر اگر خواست طلاق بدهد خوب است. لکن زن بد دهان و بد اخلاق را تحمل کند بهتر است.

معروف است که ابوعلی سینا به دیدار شیخ ابوالحسن خرقانی رفت تا از او نصیحتی بگیرد. همین که در زد، زنی بیرون آمد و شروع کرد به ناسزا و توهین، هم به بوعلی و هم به شیخ ابوالحسن، بدحجاب هم بود و گفت شیخ به بیابان رفته است.

بوعلی در جستجوی شیخ به بیابان رفت، شیخ را دید که هیزم خود را بر پشت یک شیر بار کرده است! پرسید: ای شیخ این چیست که می بینم؟ شیخ گفت: من آن گرگ را تحمل می کنم، این شیر هم من را فرمان می برد.

این قصه اگرچه ساختگی است؛ ولی از یک حقیقتی خبر می دهد که تحمل مشکلات، انسان را می سازد و بالا می برد.

حال اگر کسی گرفتار زن سلیطه شد و نمی تواند طلاق دهد و جدا شود چی؟

برای این مورد چند راه وجود دارد که البته مطلق هم نیست:

اول اینکه با پول بیشتر، شرش را کم کند؛ البته مواظب باشد که به مفاسد نیفتد؛ زیرا زن هرچه طلبکار باشد بهتر است.

دوم اینکه خیلی به وی اظهار محبت نکند، آزادش هم نگذارد که دچار بی عفتی شود.

سوم اینکه کاری کند که با پیرزنان، یا زنی که چند بار طلاق گرفته، یا چند بار عقد موقت داشته، ارتباط کمتری داشته باشد.

در محضر استاد احمد عابدی