پندهای خدا در قرآن(قسمت دوم)
80 بازدید
تاریخ ارائه : 4/29/2014 9:03:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

قرآن نامه خدا به انسان است، قرآن کارخانه انسان سازی است، قرآن معلم بشر است، قرآن قانون اساسی زندگی بشر است، قرآن برنامه روزانه و لحظه به لحظه عمر انسان است، قرآن باید سرلوحه همه کارهای انسان از بدو تولد تا ختم زندگی اش باشد. و خداوند متعال در این قرآن چنین به ما پند می دهد:

41.  پیش از رسیدن عذاب، به خود آیید؛ زمر 55.

42.  هر چیزی را بدون دلیل قبول نکید؛ حجرات 6.

43.  دین خدا را یاری کنید؛ محمد 7.

44.  بین برادران خود را اصلاح کنید؛ حجرات 10.

45.  مردم را مسخره نکنید؛ حجرات 11.

46.  پشت سر دیگران غیبت نکنید؛ حجرات 11.

47.  اگر مسخره کنید مسخره می شوید؛ هود 38.

48.  دل ها را به یاد خدا وادار کنید؛ حدید 16.

49.  به سوی آمرزش خدا بشتابید؛ حدید 21.

50.  در مجالس به یکدیگر جا بدهید؛ مجادله 11.

51.  برای فردای قیامت چه کرده اید؟ حشر 18.

52.  از خطای اهل و عیال خود چشم پوشی کنید؛ تغابن 14.

53.  به نماز جمعه بشتابید؛ جمعه 9.

54.  پیش از مرگ انفاق کنید؛ منافقون 10.

55.  خود و خانواده خود را حفظ کنید؛ تحریم 6.

56.  از بدی های خود توبه کنید؛ تحریم 8.

57.  به خدا قرض دهید تا خدا چند برابر به شما بدهد؛ مزمل 20 و تغابن 17.

58.  دعوت خدا را اجابت کنید تا گناهان شما را ببخشد؛ حدید 7.

59.  از خدا و رسولش اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید؛ نور 52.

60.  ما که راه های هدایت را به سوی شما گشودیم پس چرا....؟ ابراهیم 12.

61.  از زیادی کافران و ثروت آنان غمگین نشوید؛ آل عمران 176.

62.  اگر از کافران اطاعت کنید، خودتان ضرر خواهید کرد؛ آل عمران 149.

63.  در برابر سخن دشمنان شکیبا باشید و از آنان دوری کنید؛ مزمل 10.

64.  از سرنوشت کافران عبرت بگیرید؛ حشر 2.

65.  هر کاری در آینده می خواهید انجام دهید "ان شاء الله" بگویید؛ کهف 23 و 24.

66.  بر خدا توکل داشته باشید؛ احزاب 3.

67.  از جاهلان نباشید؛ هود 46.

68.  هر کاری را از راهش وارد شوید؛ بقره 189.

69.  از یکدیگر تجسس و غیبت نکنید؛ حجرات 12.

70.  شما که به آخرت ایمان دارید کار خیر انجام دهید؛ کهف 110.

71.  از یکدیگر بگذرید و عفو کنید تا خدا هم شما را عفو کند؛ نور 22.

72.  آیا وقت آن نرسیده که قلب های شما نرم شود؟ حدید 16.

73.  بدانید که مؤمن و فاسق، مصلح و مفسد، پاک و ناپاک، مساوی نیستند؛ سجده 18؛ ص 28؛ مائده 100.

74.  به عدالت، قضاوت و داوری کنید؛ نسا 58.

75.  اگر دروغ بگویید خودتان ضرر می کنید؛ غافر 28.

76.  حتی نزدیک گناه و فحشا هم نشوید؛ انعام 151.

77.   ما زینت ها و زیبایی های حلال را بر شما حرام نکردیم؛ اعراف 32.

78.  از پاکیزه ها بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید؛ اعراف 31.

79.  از سوء ظن و بدگمانی نسبت به مؤمنان دوری کنید؛ حجرات 12.

80.  از دانشمندان و آگاهان بپرسید؛ نحل 43.

ادامه دارد.....