شرکت در نماز جماعت مستحب است یا واجب؟
437 بازدید
تاریخ ارائه : 5/28/2014 12:01:00 PM
موضوع: علوم تربیتی

شرکت در نماز جماعت به خودی خود امری مستحب و نیکوست که ثواب فراوانی دارد و در اهمیت آن سفارشات زیادی از پیامبر و امامان علیهم السلام به دست ما رسیده است. در فواید شرکت در نماز جماعت، غیر از ثواب فراوان آن که غیر از خدا کسی توانایی حساب آن را ندارد، همین چند نکته اجمالی که اشاره می شود کافی است:

1.تشکیل اجتماع اسلامی و حضور مسلمانان در آن به عنوان یک صحنه نمادین از امت اسلامی است که آن را همیشه زنده به جهان نشان می دهد؛

2.اجتماع مسلمانان در هر نقطه و منطقه، نشان از آمادگی آنان برای حفظ و حمایت از دین و آیین است؛

3.از آنجا که این عمل هر روز تکرار می شود هر انسانی که در این جماعت شرکت می کند، در اجتماع احساس غربت نخواهد کرد و از لحاظ روحی و روانی خیلی به نفع اوست؛

4.افراد حاضر در جماعت از احوال یکدیگر با خبر می شوند و به یاد هم خواهند بود؛

5.اگر کسی مشکلی داشته باشد زودتر و بهتر حل خواهد شد؛

6.تشکیل چنین اجتماعی، حفظ و تعظیم شعائر اسلامی و الهی است؛

7.همچنین در جمع نماز گزاران بودن برای انسان نوعی مصونیت اجتماعی و امنیت اخلاقی ایجاد می کند، انسانی که خود را اهل مسجد بداند و در بین آنان حضور داشته باشد، کمتر به گناه علنی دچار می شود و نوعی بازدارندگی برای او محسوب می شود.

به جهت منافع فراوان نماز جماعت است که این عمل به عنوان یکی از مستحبات مهم و مؤکّد و از بزرگ ترین شعائر اسلامی مطرح است که جایز نیست از روی بی اعتنایی یا بدون عذر، آن را ترک کنند و اگر کسی چنین روشی دارد با او وصلت نکنند و به او زن ندهند ....

نکته اصلی این یادداشت چنین است که با همه این سفارشات و منافع فراوان، شرکت در نماز جماعت، واجب نیست؛ بلکه مستحب است؛ ولی برای چند گروه لازم یا واجب است که شرکت کنند:

دسته اول آنان که در نماز وسواس دارند و فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخوانند از وسواس راحت می شوند.

دسته دوم کسی که پدر یا مادرش به او امر کنند که در نماز جماعت شرکت کند و نماز را با جماعت بخواند؛ چون اطاعت پدر و مادر واجب است.

دسته سوم کسی که نمی تواند قرائت (حمد و سوره) خود را به صورت صحیح بخواند، احتیاط است که به جماعت بخواند.

دسته چهارم برای کسی که حاضر نشدن به جماعت برایش نوعی بی اعتنایی محسوب می شود، جایز نیست که شرکت نکند.

نکته قابل توجه اینکه با وجود این همه ثواب و منافعی که برای نماز جماعت گفته می شود، برخی افراد با اندک بهانه ای خود را از این همه ثواب محروم می کنند و از شرکت در نماز جماعت و مسجد خودداری می کنند و البته که شیطان نیز این بهانه ها را تقویت می کند؛ از جمله اینکه خجالت می کشم، من از فلانی خوشم نمی آید، امام جماعت را نمی شناسم، فلانی را قبول ندارم،....

لیکن باید به اینان تذکر داد که به وساوس شیطانی توجه نکند؛ بلکه هر کسی با مراجعه به رساله مرجع تقلید خود، به وظیفه اش عمل کند و با کسی هم کار نداشته باشد.