قلب و دل مشغولی های آن
84 بازدید
تاریخ ارائه : 6/17/2014 9:26:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

عن النّبىّ صلی الله علیه و آله و سلم:

القلبُ على ثلاثة أنواع:

قَلبٌ مَشغُولٌ بِالدّنيا وَ قَلبٌ مَشغُولٌ بِالعُقبى وَ قَلبٌ مَشغُولٌ بِالمَولى؛

أمّا القلبُ‏ المشغولُ‏ بالدّنيا فَلَهُ الشِّدَّةُ و البَلاءُ؛

وَ أمّا القلبُ‏ المَشغولُ‏ بِالعُقبى فَلَهُ الدّرجاتُ العُلى؛

وَ أمّا القلبُ‏ المشغولُ‏ بِالمَولى فَلَهُ الدّنيا وَ العُقبى وَ المَولى؛

(محاسبة النفس، ص 36)

پیامبر اعظم که درود خدا بر او و خاندانش باد فرمودند:

قلب ها سه گونه اند:

قلبی که مشغول به دنیاست و قلبی که مشغول به آخرت است و قلبی که مشغول به مولای خود است.

قلبی که مشغول به دنیاست، همه گرفتاری ها و بلاها مال اوست؛

قلبی که مشغول به آخرت است، درجات بالای بهشت برای اوست؛

اما قلبی که مشغول به مولاست، هم دنیا برای اوست و هم آخرت و هم مولا.

در محضر استاد اخلاق، حاج آقا رضا بسطامی