از آخرین پیام های امام علی علیه السلام!
66 بازدید
تاریخ ارائه : 7/22/2014 12:18:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

آنگاه که امام علی علیه السلام اول مظلوم عالم، توسط ابن ملجم مرادی که از یاران خوارج بود، ترور شد و در بستر شهادت قرار گرفت، آخرین وصایا و سفارش های خود را به فرزندان، بستگان و شیعیان خود بیان فرمود و در آن تأکید کرد که «و هر کسی که این پیام به او می رسد». یکی از آخرین سفارش های مهم امام که از برجستگی خاصی برخوردار است، این جمله معروف ایشان در نامه 47 نهج البلاغه می باشد:

«كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً»

به امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرمود: همواره دشمن ظالم و ستمگر، و یار مظلوم و ستمدیده باشید.

نکته قابل توجه این است که امام برای ظالم و مظلوم، هیچ قید و علامتی بیان نفرمود و به اصطلاح، آن را عام و مطلق گذاشته است؛ یعنی شامل هر ظالمی و هر مظلومی می شود؛ فرقی نمی کند که آن مظلوم، شیعه باشد یا سنی، مسلمان باشد یا غیر مسلمان؛ ظالم نیز فرقی نمی کند که چه کسی باشد، بلکه ملاک اصلی، مخالفت با ظلم و حمایت از عدل است.

اینک ما هستیم به عنوان شیعه و پیرو امام و پیشوای عدالت پیشگان جهان، و این همه حوادث پیش روی ما؛ از اتحاد کافران و ظالمان، هجمه یهود و صهیونیسم به کشورهای اسلامی، تفرقه امت اسلام، جنگ و کشتار مسلمانان توسط مسلمان نماها،...

حال ما چگونه می توانیم به سفارش اماممان عمل کنیم؟ حداقل کاری که از ما برمی آید چیست؟

آیا هیچ مسلمان عاقلی در مقابل این خواسته امام می تواند بگوید: نه غزه نه لبنان ... فقط ایران!

پس کوچک ترین کار، راحت ترین زحمت،  و شاید یکی از مهم ترین اموری که از دست تک تک مسلمانان و آزادی خواهان جهان بر می آید، این است که هر کدام فقط یک ساعت از وقت خود را به این کار اختصاص دهد و ساعتی را به قدم زدن در خیابان ها بپردازند و البته با شعار حمایت از مظلوم، بر سر هر ظالمی فریاد بزنند. آیا برای ما که در شهرهای امن ایران عزیز اسلامی قدم می زنیم، در مقابل آخرین سفارش اماممان، کمتر از این کار هم قابل تصور هست؟

پس به امید آنکه در روز جهانی قدس، که واقعا نیز جهانی شده است، در برابر این همه ظلم و جنایت گردنکشان عالم بر ضد مردم مظلوم مسلمان، حداقل همه مسلمانان احساس تکلیف کنند و به خیابان ها بیایند و خشم خود را بر سر ظالمان جهان، خالی کنند که این مهم ترین عامل دلگرمی و پشتوانه ملت مظلوم فلسطین است؛ چنانکه سفیر فلسطین گفته بود ما مدیون روز قدس هستیم. و ملت مظلوم فلسطین که به نمایندگی از امت اسلام با اسرائیل غاصب متجاوز در نبردند، چشم امید به همین حمایت های مردمی دارند.