آیا نمی خواهید خدا شما را بیامرزد!
84 بازدید
تاریخ ارائه : 11/24/2014 8:39:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

چه کسی می تواند به این سؤال، جواب منفی بدهد؟ آن هم با تمام مهربانی که در این کلام نهفته است. کیست که دوست ندارد مورد رحم و عطوفت خدا قرار گیرد؟

به نظر شما این سؤال و کلام پر از مهر و محبت را چه کسی بیان کرده است؟

این سؤال و سخن، از کسی است که از هر کسی به من و تو مهربان تر و نزدیک تر است، خدا به بندگان خودش بسیار رحیم و مهربان است؛ اگر بنده اش گاهی با او مخالفت می کند و سر ناسازگاری می گذارد و قهر می کند؛ ولی او به دنبال بهانه ای است که آشتی کند و از تقصیر بنده بگذرد.

خدا راه ها و بهانه های مختلفی دارد تا با بنده اش آشتی کند، یکی از این راه ها در آیه 22 سوره نور با همین سؤال مطرح شده است، آنجا که می فرماید: «ألا تُحِبُّونَ أن یَغفِرَ الله لَکُم»؟ آیا دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد؟!

واقعاً که این کلام چه با مهربانی و لطف بیان شده است، گویا خدا می خواهد منت بنده خودش را بکشد!

و بنده گنهکار می گوید: بله، بله! اما چکار باید کنم؟

خدای مهربان در همین آیه و قبل از سؤال، جواب آن را بیان کرده است. می فرماید راهش این است که خودتان از یکدیگر بگذرید، عیب و ایراد همدیگر را ببخشید، اگر کسی به شما بدی کرده است، او را عفو کنید: «وَ لیَعفُوا»؛ باید از هم بگذرید. نه تنها کسی که به شما بدی کرده عفو کنید؛ بلکه می فرماید: اصلا بدی او را نادیده بگیرید: «وَ لیَصفَحُوا».

چه خدای مهربانی است که وقتی بنده ای بدی می کند، باز هم همچنان به فکر او می باشد، نه تنها مجازاتش نمی کند و خواسته ای از او ندارد؛ بلکه می گوید خودتان کاری کنید که همه شما راحت بشوید.

در واقع این یک مرحله بالاتر از آن است که بخواهد بگوید به یکدیگر بدی و ظلم نکنید، می فرماید: نه تنها به یکدیگر ستم نکنید؛ بلکه اگر کسی اشتباهی کرد، شما بگذرید و نادیده بگیرید.

براستی اگر همه انسان ها و همه مردم کوچه و بازار، همه بندگان خدای مهربان به همین یک اصل خدایی و انسانی عمل کنند، شکل جامعه ما چگونه می شود؟