72 شیوه خودسازى از نگاه یک طلبه شهید
179 بازدید
تاریخ ارائه : 12/9/2014 10:05:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

خبرگزاری رسا ـ در این نوشتار هفتاد و دو شیوه خودسازى از نگاه طلبه شهید شیخ محمد محمدى که از وصیت‏نامه ایشان برداشت شده است را می‌خوانید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، در وصیت نامه طلبه شهید محمد محمدی به بیان هفتاد و دو راه‏هاى خودسازى پرداخته شده است؛ از نگاه ایشان یکى از راه‏هاى رسیدن به سعادت دنیا و آخرت خودسازى و مراقب دائمی اعمال و رفتار است؛ انسان باید دستورالعملى را آیینه روى خود سازد تا همیشه با نگاهى به آن، از درون متنبه شود.

 محاسبه و مراقبه از صفاتى است، که رعایت آن موجب خودسازى اعمال و کردار انسان مى‏شود. برخى از بزرگان گفته‏ اند که: براى خودسازى، هر فردى مجموعه‏ اى از اعمال خوب را که باید بدان عمل کند و اعمالى که باید از آنها پرهیز کند بر روى کاغذى بنویسد، صبحگاهان به آن نگاه کند و در طول روز بر رعایت انجام آنها اهتمام ورزد و در شامگاهان نیز در آن بنگرد و از خود حسابرسى کند.

طلبه شهید محمدى که تمام سعى و تلاش خود را در جهت خودسازى به کار مى‏ بست نیز با استعانت از کلمات گهربار اهل‏بیت عصمت و طهارت‏(ع) مواردى را تحت عنوان «چند تذکر براى خودسازى» گردآورى نموده و آن را نصب ‏العین خود قرار داده تا با مرور و عمل به آنها، بتواند سیر و سلوک الى‏ الله داشته باشد و به درجات عالى انسانیت دست‏یابى پیدا کند، که در حقیقت همین محاسبه و مراقبه از نفسش بود که او را در زمره انسان‏هاى ملکوتى قرار داد.

بنابراین با مرور این دست‏ نوشته، لازم دانستم که آن را براى خیل مشتاقانى که درصدد یافتن راه‏هاى سعادت دنیا و آخرت هستند ذکر نمایم تا چون چراغ هدایتى باشد فرا روى همه ما:

راه‏هاى خودسازى از نگاه طلبه شهيد محمدى‏:

 1. ذكر نعمت‏هاى خدا، شكر است.
 2. انتظار فرج به وسيله صبر، عبادت است.
 3. روزه، سپر آتش است.
 4. زناى چشم، نگاه است.
 5. قناعت، سرمايه تمام نشدنى است.
 6. خواب صبح، مانع روزى است.
 7. مسجد، خانه پرهيزكاران است.
 8. آفت سخن، دروغ است.
 9. آفت دين، هواپرستى است.
 10. كفاره گناه، پشيمانى است.
 11. صله رحم، عمر را زياد مى‏كند.
 12. كارهاى نيك، از مرگ‏هاى بد جلوگيرى مى‏كند.
 13. صدقه، آتش گناه را فرو نشاند چنانكه آب آتش را.
 14. توبه كننده، با بى ‏گناه يكسان است.
 15. خنده، دل را مى‏ ميراند.
 16. بهشت، زير سايه شمشيرهاست.
 17. دعا بين اذان و اقامه رد نمى ‏شود.
 18. مؤمنان چون مصالح يك ساختمانند، همه يكديگر را نگه مى ‏دارند.
 19. دعا، اسلحه مؤمن است.
 20. شرف مؤمن به نماز شب است.
 21. غيرت، نصف ايمان است.
 22. مسلمانان در برابر دشمنان يك دست‏ اند.
 23. مجاهد آن است كه، در راه خدا با خود نبرد كند.
 24. هر چيز زكاتى دارد. زكات تن روزه است.
 25. دعاى روزه‏ دار رد نمى‏ شود.
 26. صبر هنگام صدمات بهتر است.
 27. مسواك فصاحت را مى‏ افزايد.
 28. بيكارى، سبب قساوت قلب مى ‏شود.
 29. كسى كه بخشش خود را باز گيرد، مانند سگى است كه آنچه قى كرده باز بخورد.
 30. نگاه به سبزه، نور چشم را زياد مى ‏كند.
 31. امت من روز قيامت در اثر وضو، صورت و دست و پايشان نورانى است.
 32. دست شستن قبل از غذا، فقر را برطرف كند. و بعد از غذا غصه را بزدايد و ديده را روشن نمايد.
 33. دعاى مظلوم مستجاب است، گرچه فاجر باشد.
 34. بدانيد وجود شما بهائى جز بهشت ندارد، مبادا به غير از آن خود را بفروشيد.
 35. بدانيد امروز وقت آمادگى است، فردا مسابقه است، مسابقه بر سر بهشت است و سرانجام باختگان، دوزخ.
 36. بدانيد هر كه بى‏انديشه عاقبت، در هر كار پا نهد، بايد منتظر حوادث ناگهانى باشد.
 37. بدانيد جهاد بهاى بهشت است، هركس براى خويشتن جهاد كند مالك بهشت شود. و بالاترين ثواب خدا از كسى است كه خود را بشناسد.
 38. بدانيد و بيدار باشيد، اينكه زبان‏ها آزاد و بدن‏ها سالم و عضوها در اختيار، و جايگاه وسيع، و مجال بسيار است. مرگ نرسيده، عمل كنيد.
 39. هر كه از خطاى ديگران بگذرد، خدا از گناهش بگذرد.
 40. هر كه ديگران را ببخشد، خدا او را عفو كند.
 41. هر كه در معصيت صبر كند، خدا او را عوض دهد.
 42. هر كه مشتاق بهشت باشد، در كارهاى خير بشتابد.
 43. هر كه در انتظار مرگ باشد از لذت‏ها چشم پوشد.
 44. هر كه به مصيبت زده‏اى تسليت دهد، همانند او اجر دارد.
 45. هر كه از عمل نيك خرسند شود، و از كار بد نگران، مؤمن است.
 46. هر كه شب زياد نماز بگزارد روز چهره نورانى دارد.
 47. هر كه پرده حيا را بدرد، غيبت ندارد.
 48. هر كه از كرده زشت خود بددل باشد خدا او را بيامرزد هرچند استغفار نكند.
 49. هر كس ديدار خدا را دوست دارد خدا ديدار او را دوست دارد. و هر كه لقاى حق را خوش ندارد خدا هم ملاقات او را ناخوش دارد.
 50. هر كه مزه ايمان را مى ‏خواهد بچشد عمل صالح را دوست دارد.
 51. هر كه دوست دارد در وسط بهشت مسكن گزيند، از اجتماع يعنى از عقائد دينى و دستورات مذهبى مسلمين جدا نشود.
 52. هر كه بدون اجازه به نوشته ديگرى نگاه كند گويا در آتش نگريسته.
 53. هر كه يك غصه دنيا از دل برادرش بردارد، خدا يك غصه آخرت از دلش برگيرد.
 54. هر كه عمل آخرت را وسيله تحصيل دنيا قرار دهد، در آخرت بهره‏ اى ندارد.
 55. هر كه بدون دعوت بر سر سفره‏اى حاضر شود چنان است كه به عنوان سرقت آمده و غارت برده.
 56. هر كس به بدعت‏گذارى اهانت كند خدا روز وحشت بزرگ، او را ايمن دارد.
 57. هر كس در معاشرت با مردم ستم نكرد و دروغ نگفت و خلف وعده ننمود، از كسانى است كه در جوانمرديش كامل و عدالتش ظاهر و برادرى با او واجب و غيبتش حرام است.
 58. خدا رحمت كند. آن را كه زبانش را اصلاح كند.
 59. عجب دارم از كسى دهان را از خنده چاك مى ‏دهد و نمى‏داند خدا از او راضى است يا نه.
 60. كار مؤمن عجيب است. بخدا سوگند! هيچ تقديرى جز خير، خدا درباره او نكند.
 61. خشكى چشم اثر سختى قلب است.
 62. با هواى نفس بجنگيد تا بر خود مسلط شويد. مرگ فرا رسد جز اعمال خيرى كه فرستاده‏ ايد چيزى سود ندهد، مرگ فرا رسد و جز نيكوكارى‏ها كه پيش فرستاده‏ ايد چيزى بى‏نيازتان نكند.
 63. بر سر شهوات با نفس بجنگيد، تا حكمت قلبتان را فرا گيرد. با كم كردن خوراك، جهاد با نفس كنيد تا فرشتگان به شما نزديك و شياطين دور شوند.
 64. كشتى را تجديد كنيد كه، دريا ژرف است، نيرو را تجديد كنيد كه راه دور است.
 65. از همه بهتر آن است كه سرعت سير عمر را بداند و آماده رفتن بشود.
 66. با نيكان هم‏نشينى كن، كه اگر كار خير كنى ستايشت كنند و اگر به خطا روى تذكرت دهند.
 67. هر دلى كه آلوده به شهوت باشد، محروم است از اينكه در ملكوت آسمان‏ها پرواز كند.
 68. بهترين شما كسى است كه ديدارش شما را به ياد خدا افكند.
 69. بهترين شما كسى است كه شما را به كار خير دعوت كند.
 70. بهترين شما كسى است كه از عيب خالى است.
 71. بهترين شما كسى است كه از گناه كناره گيرد.
 72. بهترين امت من كسى است كه به دنيا بى‏ علاقه و به آخرت علاقه‏ مند باشد.

برگرفته از کتاب «مسافر غریب» نوشته دوست بزرگوار حجت الاسلام علیرضا عالمی زیدعزه