سی سال پس از آن روز!
95 بازدید
تاریخ ارائه : 1/20/2015 12:57:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بدون هیچ مقدمه و مؤخره، یادداشتی از شهید سر جدا، برادر شهید احمد قاسمیان از شهر شهیدپرور بسطام را که مدتی قبل از عملیات بدر و در اول بهمن 1363 در دفتر اینجانب به یادگار گذاشته است، به خوانندگان گرامی تقدیم می کنم:

بسم الله الرحمن الرحیم

1.یا من بدنیاه اشتغل!

ای کسی که دنیا مشغولت کرده و در دنیای آلوده غرق گشته ای!

ای کسی که در غفلت، آخرت را فراموش کرده و تنها به مسائل دنیایی پرداخته ای!

2. قد غره طول الامل!

آرزوهای دور و درازت، تو را به غرور واداشته و تنها به فکر دنبال کردن همان خیال های واهی هستی!

3. الموت یاتی بغتة!

برسد مرگ ناگهانی و بگیرد سر راه تو را؛

چه بسا در همان هنگام که تو به دنیا مشغول و از یاد خدا غافل باشی، چه بسیار کسانی بودند که به اندکی از آرزوهایشان دست نیافتند!

4. و القبر صندوق العمل!

و قبر برای تو جای عمل است و آنجا محل حساب است؛ اگر با یاد خدا و برای خدا باشد، در قبر برای تو روشنایی و فرش و زیبایی می گردد؛ ولی اگر همانطور غافل بودی و دنبال آمال دنیوی بودی، و فانی را بر باقی ترجیح دادی، و دنیا را بر آخرت، و لذات زودگذر را به لذات جاوید، و پیروی از شیطان درون و برون کردی، در آن هنگام.... تمام اعمال تو به صورت مار و کژدم و حیوانات موذی دیگر می شوند از برای آزار تو؛ همان آمال و کارهایی که تو به آنها فخر می فروختی.

باشد که ان شاء الله عبرتی باشد از برای ما.

و اما.....

احمد قاسمیان، انرژی اتمی اهواز، داخل کانکس،

1 / 11 / 63 ساعت 5 / 11 شب