امام زمان علیه السلام چه شکلی است؟
96 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت

قیافه ظاهری و شکل امام زمان علیه السلام چگونه است؟ آیا لباس عربی می پوشد یا غیر آن؟ لباس روحانی یا .....؟

در روایات است که امام زمان علیه السلام بر همه اعمال ما نظارت دارد؛ به خانه های شیعیان سر می زند و بر فرش های آنان پا می گذارد، شیعه نیز هرروز امام زمان خود را می بیند؛ اما آن ماه بی مثال را هر کسی نمی شناسد. اگر چه برخی از نشانه های ظاهری ایشان نیز بیان شده است؛ ولی توجه و دقت در آنها، کار هر کسی نیست.

درآستانه برگزاری جشن های نیمه شعبان، و در جلسه هماهنگی خادمانافتخاری مسجد مقدس جمکران، حاج آقای رحیمیان تولیت محترم آن مسجد نکاتی را بیان نمود و در مناسبتی به مطلب جالبی اشاره کرد و آن اینکه گفت:

شخصی از من پرسید: امام زمان علیه السلام چه شکلی است؟ اگر امام را دیدم چگونه بشناسم؟ چه لباسی دارد...؟

ایشان می گفت: من گفتم خودم هم نمی دانم چگونه و چه شکلی است؛ ولی اینقدر می توان حدس زد که امام زمان علیه السلام  چگونه نیست، چه لباسی نمی پوشد، چه قیافه ای ندارد. یعنی این مقدار را می دانیم که به احتمال زیاد و نزدیک به یقین، امام زمان علیه السلام ریش تراشیده نیست، برخی لباس های تنگ و جلف را نمی پوشد، از لباسی که پرچم و آرم دشمنان اسلام بر روی آن باشد استفاده نمی کند، خود راشبیه کفار و یهود نمی سازد و ظاهری آراسته، ملکوتی و تمیز دارد.

این حداقل مطلب است؛ یعنی اگر ما هم سعی کنیم به همین مقدار جلو برویم و ظاهر خود را به امام خویش نزدیک و شبیه ایشان کنیم خوب است.