درس هایی از صحیفه سجادیه(قسمت دهم) ستایش خداوند در پایان ماه رمضان
100 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

دعای چهل  و پنجم صحیفه سجادیه:

دعای  امام سجاد  علیه السلام در پایان ماه مبارک  رمضان

امام سجاد علیه السلام، در ضمن این دعای خود به نکاتی اشاره می کند که  می تواند درس آموز باشد. ما مجموع این دعا را به سه بخش کلی تقسیم کردیم:

بخش اول  در ستایش خداوند متعال؛ بخش دوم در وداع ماه مبارک رمضان و بخش سوم در بازخوانی  پرونده اعمال ماه رمضان.

پیشنهاد می شود ابتدا متن عربی دعای 45 را قرائت نموده و سپس برخی ازآن نکات را با هم مرور کنیم و در پایان بار دیگر اصل دعا قرائت شود:

بخش اول در ستایش خداوند متعال:

1.خدا در مقابل نعمتهایش، پاداش نمی خواهد؛

2.خدا از بخشش و عطایش پشیمان نمی شود؛

3.خدا نیک و بد بنده را مساوی نگاه نمی کند (خوبی ده برابر و بدی یک  برابر)؛

4.خدا نعمت هایش، ابتدایی و بدون درخواست است؛

5.خدا عفو و گذشتش از روی تفضل و احسان و بدون سبب است؛

6.خدا عقوبت و کیفرش عین عدالت است؛

7.خدا قضا و قدرش خیر و نیکوست؛

8.خدا بخشش و عطایش را به منت نمی آمیزد؛

9.خدا اگر در جایی هم عطا نکرده به جهت ظلم نبوده است؛

10.خدا شکرگزارش را پاداش می دهد، اگرچه همین شکر را هم خودش به او الهام  نموده است؛

11.خدا سپاسگزارش را جزا می دهد، اگرچه همین ستودن را هم خودش به اوآموخته است؛

12.خدا عیب پوش است، اگرچه می توانست گناهکار را رسوا و مفتضح کند؛

13.خدا جود و بخشش می کند، اگرچه می توانست مانع این کار شود؛

14.خدا با عاصیان به حلم و بردباری برخورد می کند؛

15.خدا به گناهکاران مهلت می دهد تا شاید برگردند و مستوجب عذاب نشوند؛

16.خدا برای بندگانش دری به نام توبه گشوده و برایش راهنما قرار داده تابه سوی او برگردند؛

17.خدا در داد و ستد با بندگان، سود و فزونی را در جانب ایشان می گذارد؛

18.خدا به کسانی که انفاق کنند 700 برابر پاداش می دهد و برخی را هم چندبرابر بیشتر؛

19.خدا فرموده: به یاد من باشید و شکرگزار باشید تا بیشتر نعمت دهم؛

20.خدا فرموده: همه چیز خود را از من بخواهید تا به شما بدهم و همین راهم عبادت نامیده است؛

21.خدا شایسته همه حمدهاست تا بیش از آن که بتوان حمد نمود؛

22.خدا به بندگانش نیکی و فزونی، نعمت داده و آنها را با بخشش، فرا گرفته  است؛

23.خدا ما را به اسلام و اهل بیت و راه خود هدایت فرموده است؛

24.خدا ما را به رسیدن به قرب و کرامت خود بینا ساخته است؛

25.خدا ماه رمضان را از واجبات مخصوصه قرار داده و بر سایر ماه ها برگزیده است؛

26.خدا ما را با ماه رمضان بر سایر امت ها برتری داده است؛

27.خدا ما را امر به روزه داد، ما هم روزش را روزه گرفتیم، و شبش راعبادت کردیم؛

28. خدابر آنچه از او بخواهند تواناست؛

29.خدا می بخشد هر چه که از او درخواست کنند؛

30.خدا نزدیک است نسبت به هر که بخواهد به او نزدیک شود.