بی نمازی و کفر!
87 بازدید
موضوع: علوم حدیث

بی نمازی  و کفر!

معروف است که می گویند مرز بین اسلام و کفر، نماز است، اگر نمازخواندی به هر حال مسلمانی و گر نه، نه؛ این هم یکی از مستندات آن:

یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام عبيدة بن زراره می گويد:از امام صادق (ع) در مورد گناهان کبیره پرسيدم.

امام علیه السلام در پاسخ فرمودند:

گناهان کبیره در كتاب على علیه السلام هفت موردند:1- كفر به خدا 2-قتل نفس 3- عقوق و ناسپاسى حقّ پدر 4- خوردن ربا پس از علم به حرمتش 5- خوردن مال  يتيم به ناحق 6- گريز از جبهه جهاد 7- تعرّب پس از هجرت.

وی می گويد: من گفتم: اينها بزرگترين معاصى هستند؟

فرمود: آرى.

من گفتم: خوردنِ يك درهم مال يتيم به ناحق بدتر است يا ترك نماز؟

فرمود: ترك نماز.

گفتم: پس شما ترك نماز را از كبائر نشمردى؟

در پاسخ فرمود: آنكه نخست برايت گفتم چه بود؟

گفتم: كفر بود.

فرمود: به راستى تارك‏ الصلاة (بى ‏نماز) كافر است، يعنى بدون سبب وعذرى نماز را ترک کند.

منبع: (کافی، ج 2، ص 279)