تقلید؛ چیستی، چرایی، چگونگی؟
118 بازدید
ناشر: نشر نگاه تعالی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب به این پرسش ها پاسخ می دهد که: تقلید چیست؟ چرا باید تقلید کنیم و چه ضرورتی دارد؟ از چه کسی باید تقلید کنیم؟ چه کسی نیاز به تقلید دارد؟ از چه موقع باید تقلید کنیم؟ در چه چیزهایی باید تقلید کرد؟....