آلبوم من ◂ شهید احمد قاسمیان
شهید احمد قاسمیان غواص قهرمان که در عملیات بدر با آرپی جی سر از بدنش جدا و به مولایش امام حسین علیه السلام ملحق شد.