آلبوم من ◂ استاد عابدی
روحانی رزمنده و جانباز ، استاد عالیقدر حوزه علمیه قم حضرت آیت الله احمد عابدی