مطالبات رهبر و ملت از یک امام جمعه
19 بازدید
موضوع: علوم سیاسی
✅مطالبات رهبر و ملت از یک امام جمعه❗️
1⃣ ارتباط و تواضع با مردم و خدمت به آنان 
2⃣زهد، ساده زیستی و اخلاق و اخلاص
3⃣عشق و علاقه به کار و حوصله داشتن
4⃣توان مدیریت احزاب، گروه ها و ادارات منطقه
5⃣دوری واجتناب از اصحاب ثروت و قدرت و نزدیک نشدن به طبقات اشراف
6⃣رفتار پدرگونه و ایجاد اتحاد و انسجام بین مردم
7⃣ مراقبت ویژه جهت عدم نفوذ در نزدیکان (خانواده، فرزندان، رابطان، محافظان و اعضای دفتر)
8⃣انجام خطبه خلاصه و عالمانه و ترویج اندیشه انقلاب اسلامی
9⃣شجاعت و نفوذ ناپذیری از صاحبان ثروت و قدرت
🔟محبوبیت و مقبولیت که مهمترین شرط امام جمعه خوب است و با تحقق شرایط بالا محقق می‌شود.
✍️احمد سعیدی 
🇮🇷@fasle57