هر که دنیا و آخرت می خواهد
20 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

 هرکه دنیا و آخرت می­خواهد

هر که دنیا و آخرت میخواهد

از مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم سیدعلی قاضی نقل شده است:

1اگر دنیا میخواهید نماز شب بخوانید و اگر آخرت هم میخواهید نماز شب بخوانید

اما حرف امروز به مسوولان دولتی این است که:

2اگر دنیا میخواهید به مردم خدمت کنید و اگر آخرت هم میخواهید به مردم خدمت کنید

🇮🇷@fasle57