نشانه مومن، 51 رکعت نماز شبانه روز
35 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

خواندن ۵۱ رکعت نماز در شبانه روز، یکی از نشانه های مؤمن👇

۱۷ رکعت نماز واجب

💙 ۳۴ رکعت نماز نافله و مستحب:

دو رکعت پیش از نماز صبح

چهار نماز دو رکعتی پيش از نماز ظهر

چهار نماز دو رکعتی پیش از نماز عصر

دو نماز دو رکعتی بعد از نماز مغرب

دو رکعت نماز نشسته بعد از نماز عشا (که یک رکعت حساب میشود)

یازده رکعت نماز شب (چهار نماز دو ركعتی به نيت نافله شب، دو ركعت به نيت شفع و يك ركعت به نيت وتر)

 

نکته ۱: نافله ظهر، عصر و عشا از مسافر ساقط است.

نکته ۲: دو رکعت غفیله بعد از نماز مغرب نیز بسیار مهم است.

نکته ۳: نماز نافله بهتر است دقیقاً مثل نماز واجب با همه شرایط خوانده شود، ولی اگر فرصت یا امکان یا حال نبود، میتوان مختصرتر، سریعتر، در راه، نشسته، خوابیده،...  هم خواند.

احمد سعیدی

#نافله

#نماز_مستحبی

🇮🇷@fasle57