راز واو مضاعف!
16 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

راز (واو) مضاعف

در روزگاری که خفقان شدید و ستم فراوانی بر شیعیان حاکم بود و اگر به حکومت خبر می دادند که شخصی شیعه و پیرو اهلبیت است، جان و مالش در خطر بود و خود و خانواده اش را آزار و اذیت میکردند، شیعیان مجبور بودند تقیه و مخفی کاری کنند.

لیکن رمز شناسایی بین خودشان، واو مضاعف (وو) بود

واو بحساب حروف ابجد، عدد ۶ است، دو تا واو یعنی دو تا ۶، و جمع آن ۱۲ میشود، یعنی فلانی دوازده امامی و شیعه است

شیعه از کجا به کجا رسیده است که اکنون ابرقدرتهای جهان را در منطقه غرب آسیا در منگنه قرار داده است

ادای شکر این نعمت بزرگ در چیست

از دشمن توقعی نیست، اما آیا قابل باور است که برخی داخلی ها بخواهند قربة الی الله، تنها حکومت شیعه و رهبری آن را تضعیف ‌کنند

احمد سعیدی

#شیعه

#حکومت_شیعه

#ولایت_فقیه

🇮🇷@fasle57